Aktualności Sejmiku i Urzędu


Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, zaprasza na Marsz Pamięci poświęcony ofiarom zagłady w obozie Kulmhof.  Marsz Pamięci - Dzieci dzieciom. Organizowany wspólnie ze starostwem kolskim, szkołami różnego szczebla nauczania, adresowany do młodzieży regionu. Upamiętnione zostaną najmłodsze ofiary obozu Kulmhof, ze względu na fakt przypadających 75. rocznic m.in. pacyfikacji wsi Lidice i Leżaki i zamordowania czeskich dzieci w obozie Kulmhof, deportacji więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich więcej
 
Zdecydowana większość projektów uchwał, które trafiły w kwietniu na obrady sejmikowej Komisji Budżetowej, dotyczyła wyrażenia zgody na wsparcie z wojewódzkiego budżetu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z lokalnymi samorządami. Pierwsze z nich (komisja jednogłośnie zaakceptowała te propozycje) dotyczyły dotacji celowych na działalność zakładów aktywności zawodowej. Pieniądze trafią do powiatów słupeckiego i ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski. Dwa kolejne projekty uchwał, także pozytywnie zaopiniowane przez radnych, więcej
 
Podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego. Wsparcie z budżetu województwa trafi do miasta Poznania, które inwestuje w bazę ratownictwa wodnego w Kiekrzu (zakup sprzętu, modernizacja slipu do wodowania łodzi), a także do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, który zamierza kupić specjalną wieżę dla ratowników, pozwalającą obserwować chronione na terenie miejscowego samorządu więcej
 
Kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rewizyjnej zdominowały sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego w 2016 roku oraz towarzysząca temu dyskusja. Szczegółowe dane na temat przychodów, wydatków, zadłużenia i stanu regionalnych finansów przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, która zwróciła m.in. uwagę na wzrastające wpływy z podatków PIT i CIT, odzyskanie przez województwo części podatku VAT oraz przychody związane ze sprzedażą budynku przy ul. Gąsiorowskich w Poznaniu.Przygotowująca opinię o ubiegłorocznym budżecie regionu więcej
 
Świat budzący się do życia po odejściu zimy w pierwszym symfonicznym dziele Roberta Schumanna, wspomnienie dzieciństwa i tętniącej życiem młodości przywoływane przez spoczywającego na łożu śmierci artystę, a opisywane muzyką przez Richarda Straussa oraz młodzieńczy koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena, którego prawykonania dokonał sam kompozytor w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny 1795 roku - oto dzieła, które złożą się na prawdziwie wiosenny wieczór z gwiazdami światowych estrad.GWIAZDY ŚWIATOWYCH ESTRADMartin STADTFELD - więcej
 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza na kolejną "Rodzinną niedzielę w Muzeum". Niedzielne zajęcia dla rodzin na wystawie „WIKINGOWIE W POLSCE? Zabytki skandynawskie z ziem polskich” odbędą się 23 kwietnia o godz. 11.00-13.00. Tym razem będzie można wybrać się na daleką północ do chłodnych, skandynawskich krain. Nie trzeba jednak zabierać ze sobą ciepłych ubrań, czapek i szalików!więcej
 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza wszystkich entuzjastów spokojnego i dokładnego oglądania zabytków na "Dzień Wolnej Sztuki", który umożliwi nieśpieszne zwiedzanie poszczególnych zabytków znajdujących się na wystawie „WIKINGOWIE W POLSCE? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”. WSTĘP WOLNY!więcej
 
Film to sztuka niezwykle popularna. Ale niesienie rozrywki na samym początku nie było wpisane w jego przeznaczenie. Nie od razu także filmy posiadały miejsce, gdzie był regularnie wyświetlane. Gdy jednak pojawiły się kina, a bilety na kolejne widowiska zaczęły się sprzedawać, cała sztuka nabrała rozpędu...więcej
 
7. Festiwal Gitary Akustycznej FINGERSTYLE FEELING FESTIVAL – konkurs, koncerty 22 kwietnia 2017 r., godz. 12.00 – konkurs; godz. 18.00 - koncerty Cele, jakie przyświecają konkursowi, to: popularyzacja instrumentu, jakim jest gitara akustyczna oraz promowanie techniki zwanej Fingerstyle; możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z profesjonalną oceną; integracja środowiska muzycznego oraz wymiana doświadczeń artystycznych. W tegorocznych festiwalowych koncertach zaprezentują się: Bartek Grzanek (Polska)Trevor Gordon Hall (USA)Sönke Meinen (Niemcy) CKiSw Kaliszu, sala studio, sala widowiskowa więcej
 
Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce w 2016 roku była głównym punktem kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński przedstawił radnym, jakie inwestycje drogowe udało się wykonać w minionym roku zarówno dzięki unijnym dotacjom (za prawie 32 mln zł), jak i wyłącznie z pieniędzy budżetowych (kilkanaście mln zł). Mówiono też o trwających obecnie rozbudowach i remontach tras, mostów i więcej
 
Sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w trakcie kwietniowych obrad pozytywnie zaopiniowała kilka projektów uchwał sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom dotacji z budżetu województwa na działalność zakładów aktywności zawodowej. Wsparcie trafi do powiatów słupeckiego i ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski.Radni przyjęli także projekt sejmikowej uchwały, wskazującej zadania, które w 2017 r. otrzymają pieniądze na inwestycje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób więcej
 
Podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie infrastruktury szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego.Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW Dorota Konal przedstawiła listę dotychczasowych, najważniejszych prac remontowych (zrealizowanych w 2016 roku), a także wykaz potrzeb inwestycyjnych, które powinny być zrealizowane w wojewódzkich placówkach (np. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu). To m.in. termomodernizacje budynków, ich przebudowa, więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji „Biosurowce i żywność dla więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział więcej
 
W 220 rocznicę powstania „Mazurka Dąbrowskiego” i 90 rocznicę ustanowienia go hymnem narodowy, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy przygotowało wystawę czasową poświęconą autorowi hymnu narodowego. Wystawę „Józef Wybicki i jego czasy. Hymn. Legiony. Księstwo Warszawskie” będzie można oglądać już od 23 kwietnia w Pałacu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wystawa skupiona będzie wokół życia i działalności Wybickiego, ale również ukaże szerokie tło epoki związane ze współtworzonymi przez Wybickiego Legionami Polskimi we Włoszech i więcej
 
Koncert pieśni pasyjnych ANTONINA KRZYSZTOŃ „GORZKIE ŻALE” Antonina Krzysztoń – pieśniarka, kompozytorka, autorka tekstów, urodziła się w Krakowie. W 1981 roku zadebiutowała na Przeglądzie Piosenki Prawdziwej w Hali Oliwii. Pierwsze kasety wydała w wydawnictwach podziemnych (CDN, Nova, Solidarność Wielkopolska). W jednym z wywiadów powie: "– Choć wiedziałam, że moje piosenki w większości mogłyby ukazać się w normalnym obiegu, nie chciałam tego. Trwał bojkot zarówno TV i Radia. To był czas, gdy więcej
 
Sejmikowa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu, które odbyło się 10 kwietnia, omówiła wyniki tegorocznych otwartych konkursów ofert dotyczących sportu oraz turystyki. W sumie na oba postępowania wpłynęło około dwustu ofert od podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z budżetu województwa. Jak zauważył przewodniczący komisji Maciej Wituski, niestety wciąż są w Wielkopolsce subregiony, które nawet nie próbują starać się o zdobycie tych pieniędzy.Radni zapoznali się także z informacjami o aktualnym stanie więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.Urząd Marszałkowski więcej
 
Noce i dnie wracają na kaliską scenę! Czterdzieści sześć lat po głośnym spektaklu Izabelli Cywińskiej Teatr im. Bogusławskiego znów zaprosza swoich Widzów do uczestniczenia w świecie stworzonym przez Marię Dąbrowską. Noce i dnie to powieść związana z Kaliszem i ziemią kaliską w sposób wyjątkowy. Nie bez znaczenia jest tu oczywiście biografia autorki – wybitnej pisarki urodzonej i wychowanej w Russowie pod Kaliszem, zdobywającej edukację na kaliskiej pensji. Jednak, co istotniejsze, więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 152 Następny »