Członkowie Zarządu


Wojtasiak LeszekLESZEK WOJTASIAK

Działalność zawodowa:
W latach 1990 – 2006 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu, transportu oraz usług promocyjnych i marketingowych. Od 1999 roku do 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółek Prywatnych, działających w sektorach: handlowym, budownictwa mieszkaniowego oraz wydawniczym. Ponadto w latach 2002 – 2006 prowadząc działalność gospodarczą doradzał prywatnym inwestorom oraz zagranicznym funduszom inwestycyjnym.
Od listopada 2006 do lutego 2013 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

Jako Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego kieruje następującymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

 • Departament Wdrażania Programu Regionalnego,
 • Departament Gospodarki,
 • Departament Zdrowia.

Jest odpowiedzialny za nadzór nad spółkami prawa handlowego, w którym województwo wielkopolskie posiada udziały:

 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.
 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
 • Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.
 • Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom - Wola sp. z o.o.
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK" sp. z o.o.

Podlegają mu również Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:

 • Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu
 • Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Poznaniu
 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie
 • Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie
 • Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach
 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
 • Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka" w Gnieźnie
 • Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 • Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu
 • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu
 • Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
 • Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
 • Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Ponadto: nadzoruje realizowaną w partnerstwie publiczno prywatnym budowę wielkopolskiej sieci szerokopasmowej nowej generacji, nadzoruje budowę Regionalnego Centrum Pediatrii w Poznaniu w partnerstwie publiczno prywatnym. Kreuje oraz realizuje rozwój gospodarczy Wielkopolski na rynkach wewnętrznych, europejskich i poza europejskich.

Za swoją działalność publiczną wyróżniony m. in.:

 • Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działalność na rzecz społeczności lokalnej i osiągnięcia w pracy samorządowej,
 • Jako jedyny samorządowiec w Polsce nagrodzony przez Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Polską Sieć Aniołów oraz Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych - statuetką „Przyjazny Finansowaniu Przedsiębiorców" A.D. 2009, za działania antykryzysowe w gospodarce,
 • Złotą odznaką Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych imieniem Cyryla Ratajskiego za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce,
 • Medalem „Zasłużony dla Miasta Kalisza" w uznaniu zasług i wieloletnich działań dla dobra i sławienia grodu nad Prosną i jego mieszkańców,
 • Specjalnym wyróżnieniem przyznanym przez Prezesa BGK za pionierskie podejście we wdrażaniu zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i zapoczątkowanie inicjatywy JEREMIE w Polsce.
 • Medalem za zasługi przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w uznaniu wkładu w rozwój uczelni.
 • Medalem za zasługi przez Rektora Politechniki Poznańskiej, w uznaniu wkładu w rozwój uczelni,
 • Medalem za zasługi przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, w uznaniu wkładu w rozwój uczelni.
 • Medalem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego",
 • Statuetka Burmistrza Gminy Kostrzyn „Rycerz Kostro" za Osobowość roku 2007,
 • Medal w podziękowaniu za działalność na rzecz Powiatu Leszczyńskiego,
 • Ponadto honorowy członek Business Centre Club za promowanie zasad przedsiębiorczości oraz wkład w rozwój gospodarki rynkowej,
 • Statuetka w konkursie „Łobżenickie Dziki 2009" w kategorii Przyjaciel Łobżenicy,
 • Nagroda Specjalna „Śremskie Żyrafy 2011" za współdziałanie i partnerstwo z samorządem śremskim w 2011r.

 

 

Wodzińska MarzenaMARZENA WODZIŃSKA

Ekspert w zakresie ekonomii, prawa finansowego oraz rachunkowości, z 25 letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie bankowości. Pracę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim (od początku kariery zawodowej spotkała się z tysiącami klientów, z setkami firm).

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (marketing i zarządzanie ze specjalizacją finanse i rachunkowość), studia podyplomowe z zakresu psychologii w biznesie, obecnie również słuchaczka studiów podyplomowych - Trener biznesu.

Zawodowo:
Dyrektor ostrowskiego oddziału jednego z największych banków w Polsce, z powodzeniem profesjonalnie realizująca w swej placówce nowoczesne formy zarządzania oraz programy finansowe przyjazne klientom.

W wyniku wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz obszarów zainteresowań i zdobytej wiedzy na temat: księgowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, prawa bankowego, wekslowego, gospodarczego i cywilnego, zarządzania, psychologii oraz ubezpieczeń otrzymała wiele naród i wyróżnień za realizację powierzonych zadań.

Prywatnie:
Kaliszanka, od ponad 10 lat związana zawodowo także z Ostrowem Wielkopolskim. Szczęśliwa żona oraz matka Aleksandry - obecnie studentki wydziału politechnicznego mechanika i budowa maszyn. Aktywna i efektywna społecznica, wrażliwa na ludzką niedolę i potrzeby innych; swoją pasją ciągłej pomocy drugiemu człowiekowi zaraziła córkę. Wśród wielu zajęć znajduje także czas na spotkania z młodzieżą szkolną z liceów i szkół zawodowych, podczas których pogłębia wiedzę uczestników i tłumaczy tajniki ekonomii oraz bankowości oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem które działa na rzecz szeroko rozumianego środowiska technicznego poprzez prowadzenie najwyższej jakości szkoleń doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników sektora gospodarczego i osób fizycznych. Członek zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego drugiego co do wielkości w Wielkopolsce. W wolnych chwilach uprawia turystykę pieszą; pielęgnuje ogród i tworzy aranżacje roślinne; ciekawa piękna innych zakątków kuli ziemskiej i kultur innych narodów - zwiedza świat.

pdf    drukuj    drukuj