Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ustanowiono przyjętą przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 180/2015 z dnia 6 października 2015 r.
Ustalony na lata 2016–2020 Program, został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Celem ogólnym Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce. Będzie on realizowany przez cele główne, na które składają się zadania szczegółowe Priorytetów Programu. Całość podlega trzem priorytetom Programu:

  • Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
  • Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020
  • Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Zgodnie z zapisem § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2015, poz. 1667) Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostało udzielone wsparcie finansowe następującym placówkom, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego:

  1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie – kwota: 4 600 zł
  2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku – kwota: 4 600 zł
  3. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu - kwota: 4 600 zł
  4. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu Filia w Ostrzeszowie - kwota: 4 600 zł
  5. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie – kwota: 4 600 zł

Więcej informacji na temat „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu - www.ko.poznan.pl

pdf    drukuj    drukuj