Instytucje współpracujące


Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego współpracuje z następującymi jednostkami:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  www.minrol.gov.pl
 2. Wielkopolska Izba Rolnicza
  www.wir.org.pl
 3. Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  www.arimr.gov.pl
 5. Agencja Rynku Rolnego
  www.arr.gov.pl
 6. Agencja Nieruchomości Rolnych
  www.anr.gov.pl
 7. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
  http://kzpbc.com.pl/
 8. Polski Związek Kukurydzy
  http://www.kukurydza.info.pl/
 9. Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  www.au.poznan.pl
 10. Instytut Ochrony Roślin
  www.ior.poznan.pl
 11. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  www.imgw.pl
 12. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
  www.ijhar-s.gov.pl
 13. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  www.rzgw.poznan.pl
 14. Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej
  www.wzhtch.pl
 15. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
  http://www.pfhb.pl/index.php
 16. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  www.wodr.poznan.pl
 17. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  www.coboru.pl
 18. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  www.wzmiuw.pl
 19. Instytut Rybactwa Śródlądowego
  www.infish.com.pl
 20. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
  www.ibmer.waw.pl
 21. Polski Związek Wędkarski
  www.pzw.org.pl
 22. Państwowa Straż Rybacka
  www.psr.waw.pl
 23. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  www.warszawa.lasy.gov.pl
 24. Polska Akademia Nauk
  www.pan.pl
 25. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu
  http://www.pszczolywzp.pl/
pdf    drukuj    drukuj