Stypendia i nagrody sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2016 roku


Na podstawie uchwały Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz uchwały Nr XIX/518/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 roku, Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

  • nagród dla zawodników i zawodniczek, którzy uzyskali nominację olimpijską i paraolimpijską,
  • stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
  • nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich oraz nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydata spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki:

  1. uwzględniając nominację olimpijską i paraolimpijską do startu w Igrzyskach w Rio De Janeiro w 2016 roku
  2. uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendium,
  3. uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody sportowe oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi)

Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:
- nagród za nominacje olimpijskie i paraolimpijskie,
- stypendiów – we wrześniu br.
- nagród - w grudniu br.

Listy wyróżnionych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję i zaproponowanie ich Zarządowi Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie czerwca i lipca – dotyczy nagród przewidzianych za uzyskanie nominacji olimpijskich i paraolimpijskich, we wrześniu w przypadku stypendiów i w grudniu w przypadku nagród za medale.

Termin składania wniosków:

  • niezwłocznie - o przyznanie nagród za uzyskanie nominacji olimpijskiej i paraolimpijskiej, w związku z planowanym na 14 lipca br. uroczystym pożegnaniem olimpijczyków przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  • do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów z prawidłowym opisem wyników sportowych z roku 2015r. oraz pierwszego półrocza bieżącego roku,
  • do 30 listopada br. - o przyznanie nagród za medale z prawidłowym opisem wyniku sportowego uzyskanego w roku 2016,
  • do 30 listopada br. - o przyznanie nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

pdf    drukuj    drukuj