Dokumenty do pobrania


 1. Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - pobierz
 2. Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 - pobierz
 3. Program ochrony srodowiska przed hałasem dla miasta Kalisza - pobierz
 4. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna - pobierz
 5. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 - pobierz
 6. AKTUALIZACJA - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (harmonogram) - pobierz
 7. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkotenninowych w zakresie pyłu PM1O - pobierz
 8. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów - pobierz
 9. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONA- pobierz
 10. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONApobierz
 11. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Kalisz w woj. wielkopolskim - UCHYLONA - pobierz
 12. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w woj. wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 13. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: pilsko-złotowskiej (strefa powiat pilski) w woj. wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 14. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon - pobierz
 15. Program ochrony powietrza dla strefy – miasto Leszno w województwie wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 16. Program ochrony powietrza dla strefy - powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - pobierz - UCHYLONA
 17. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – pobierz
 18. Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2023 - pobierz
 19. Raport za lata 2011-2012 z Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego -pobierz
 20. Raport za lata 2013 – 2014 z Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 - pobierz
 21. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. - pobierz 
 22. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego za lata 2011 – 2013 - pobierz
 23. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej - pobierz
 24. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
 25. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz - pobierz
 26. Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
 27. Informacja o przystąpieniu do opracowania  „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020” - pobierz ankiete

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego wypełniając obowiązek wynikający z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przystąpił do opracowania „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020”.
  Projekt realizuje firma EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych z siedzibą w Suchym Lesie, współpracując z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jedną z form pozyskania niezbędnych informacji jest ankietyzacja jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska.
  Zapraszając do współdziałania przy opracowaniu Programu, prosimy o udostępnienie informacji dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska planowanych do realizacji w latach 2016-2020 przez wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej Wykonawcy Projektu oraz do wiadomości Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
  Wypełnioną ankietę proszę przekazać w terminie do 19 lutego 2016 roku na wskazane w niej adresy.
  Ankieta - pobierz

 

pdf    drukuj    drukuj