Konsultacje projektu rozkładu jazdy osobowych i przyspieszonych pociągów wojewódzkich na rok 2014/15, przewidywanych do uruchomienia od 14.12.2014 prowadzone do 14 lipca 2014 r.


Projekt rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich 2014/15 na terenie Wielkopolski.

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedkłada do konsultacji projekt rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2014/15, który zawiera wykaz przewidywanych do uruchomienia od 14 grudnia 2014r. pociągów osobowych i przyspieszonych, wraz z orientacyjnymi godzinami i terminami kursowania tych pociągów. Informujemy, że w związku z trwającymi uzgodnieniami pomiędzy zarządcą linii kolejowych, przewoźnikami kolejowymi i organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz inwestycjami komunikacyjnymi, które mogą być realizowane w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2014/15, niektóre podane w tabelach czasy odjazdów, przyjazdów pociągów, terminy, relacje i liczby pociągów mogą ulec zmianie.
Uwagi i wnioski dotyczące zamieszczonego zarysu rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2014/15 można składać pisemnie na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu – Wydział Transportu Kolejowego
al. Niepodległosci 34, 61-714 Poznań
lub drogą elektroniczną na adres:
kolej@umww.pl


Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez organizatora przy opracowywaniu ostatecznej wersji rozkładu jazdy pociągów po dokonaniu analizy możliwości techniczno-ekonomicznych proponowanych zmian.


pdf    drukuj    drukuj