Konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2016/17, przewidywanych do uruchomienia od 11.12.2016


Projekt rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich 2016/17 na terenie Wielkopolski.

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedkłada do konsultacji projekt rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2016/17, który zawiera wykaz przewidywanych do uruchomienia od 11 grudnia 2016r. pociągów osobowych i przyspieszonych, wraz z orientacyjnymi godzinami i terminami kursowania tych pociągów. Informujemy, że w związku z trwającymi uzgodnieniami pomiędzy zarządcą linii kolejowych, przewoźnikami kolejowymi i organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz inwestycjami komunikacyjnymi, które mogą być realizowane w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2016/17, niektóre podane w tabelach czasy odjazdów, przyjazdów pociągów, terminy, relacje i liczby pociągów mogą ulec zmianie.

Uwagi i wnioski dotyczące zamieszczonego zarysu rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2016/17 można składać pisemnie na adres do 28 października 2016 r.:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu – Wydział Transportu Kolejowego
al. Niepodległosci 34, 61-714 Poznań

lub drogą elektroniczną na adres:

kolej@umww.pl

Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez organizatora przy opracowywaniu ostatecznej wersji rozkładu jazdy pociągów po dokonaniu analizy możliwości techniczno-ekonomicznych proponowanych zmian. W załącznikach zawartych poniżej przedstawiono do wiadomości projekty rozkładów jazdy na rok 2016/17.


pdf    drukuj    drukuj