Aktualności Sejmiku i Urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 
Ponad 25 tysięcy przeprowadzonych konsultacji, 133 zorganizowane spotkania informacyjne i szkolenia, liczne wyjazdy „w teren” – to tylko część ze statystyk dotyczących pracy w 2016 roku punktów informacyjnych funduszy europejskich. Z informacją na temat działania punktów w Wielkopolsce zapoznali się podczas styczniowego posiedzenia członkowie sejmikowej Komisji Gospodarki.Komisji została też zaprezentowana obszerna informacja dotycząca możliwości uzyskania unijnego wsparcia przez wielkopolskich przedsiębiorców – zarówno z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i z więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.Urząd więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw  na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra”.Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra” udział więcej
 
13.01.2017, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 19.00 Hector Berlioz miał być lekarzem, ale porzucił studia medyczne i wstąpił do konserwatorium. Camille Saint-Saëns oprócz talentów muzycznych posiadał wybitne zdolności językowe, był pisarzem i poetą. W swoim „I Koncercie wiolonczelowym”, który tego wieczoru usłyszymy w wykonaniu fenomenalnego Jiana Wanga, wydobył ten instrument z cienia, czyniąc z niego instrument koncertujący. Georges Bizet sławy za „Carmen” nie doczekał, bowiem zmarł trzy miesiące po premierze, która nie więcej
 
12-13.01.2017, Gniezno, Teatr im. Al. Fredry, godz. 19.00 Teatr Fredry zaprasza na spektakl „Piaskownica”, którego premiera odbyła się w grudniu ub. roku w ramach czwartej Rezydencji Artystycznej. W grudniu do Gniezna zawitali inscenizatorzy z Sankt-Petersburga, którzy pracowali nad tekstem Michała Walczaka - jednego z najciekawszych współczesnych dramatopisarzy polskich. „Piaskownica” opowiada o tym, jak trudno jest porozumieć się z drugim człowiekiem, nawet wówczas, gdy jest on najbliższą nam osobą. Rezydencjom Artystycznym 2016/2017 przyświecała więcej
 
Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się więcej
 
D o t y c z y :  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  Szanowni Państwo.Uchylone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku, w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U.2015, poz.1867). Od bieżącego roku jednostki samorządu terytorialnego sporządzają roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, którą do dnia 31 marca każdego roku, przekazują właściwemu wojewodzie na więcej
 
8.01.2017, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 18.00 Koncerty noworoczne stały się już w Filharmonii Poznańskiej tradycją. Podczas nich z estrady płyną melodie znanych i lubianych przez melomanów dzieł – fragmenty słynnych oper, operetek, musicali czy tańce znad Dunaju. Tak będzie i tym razem. A wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej zadbają o to Aleksandra Kubas-Kruk, solistka Opery Wrocławskiej, od kilku lat współpracująca także ze słynnym Teatrem Bolszoj w Moskwie oraz młody poznański dyrygent więcej
 
Szanowni Państwo,w związku z przeprowadzaniem drugiej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016.Wyniki niniejszej ankiety będą stanowić jeden z podstawowych materiałów źródłowych dla ekspertów oceniających współpracę w poszczególnych dziedzinach, wyróżnionych zgodnie z „Modelem współpracy administracji więcej
 
Na podstawie Uchwały nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, która jest zamieszczona także w Aktualnościach więcej
 
29.12.2016, Poznań, Teatr im. T. Łomnickiego, Scena Nowa, godz. 19.30 Biografia Jana Mosdorfa zbudowana jest na sprzecznościach: ratujący Żydów antysemita, zaangażowany w brutalną działalność polityczną błyskotliwy doktor filozofii, twórca faszyzującego ruchu sprzeciwiający się hitleryzmowi, człowiek w chwilach politycznego zagrożenia porzucający swoich ideologicznych towarzyszy, by później oddać życie w obronie innych. Czy wyznając ideologię opartą na wykluczeniu i przemocy, można okazać się w krytycznym momencie przyzwoitą jednostką? Czy da się sprowadzić ludzkie poglądy więcej
 
29.12.2016, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 19.00 W programie wieczoru w Filharmonii Poznańskiej znajdą się najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu „Poznańskich Słowików” i Kompanii Druha Stuligrosza oraz pastorałki i kolędy z repertuaru Mai Sikorowskiej i Andrzeja Sikorowskiego - twórcy i wieloletniego lidera zespołu „Pod Budą”. Maciej Wieloch – dyrygent, przygotowanie chóruAndrzej Niedziałkowski - dyrygent, przygotowanie chóruMaciej Bolewski - organyMaja i Andrzej Sikorowscy z zespołem - goście specjalni     więcej
 
Mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie odbędzie się dodatkowa sesja sejmiku, która miała być poświęcona uchwaleniu dokumentów regulujących gospodarkę odpadami w regionie.Zaplanowana na 30 grudnia XXVI Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została odwołana wobec faktu nieuzyskania stanowiska Ministra Środowiska odnośnie do projektu sejmikowej uchwały „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Zaopiniowanie planu przez ministra jest ustawowym warunkiem niezbędnym do uchwalenia planu gospodarki odpadami. więcej
 
27.12.2016, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 19.00 W kończącym się Roku Feliksa Nowowiejskiego Koncert Marszałkowski przygotowany z okazji 98. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego otworzą patriotyczne utwory tego kompozytora, na czele ze słynną „Rotą” skomponowaną do słów Marii Konopnickiej. Zważywszy na świąteczny okres, w którym odbywa się ten koncert, wieczór wypełnią także polskie kolędy. Sławomir Kamiński - organyChór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”Maciej Bolewski - organyMaciej Wieloch - dyrygent, przygotowanie chóru więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazuje informacje otrzymane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o trzech wydarzeniach gospodarczo-politycznych, udziałem w których mogą być zainteresowane podmioty szukające możliwości dotarcia do potencjalnych kooperantów z Indii oraz krajów Zatoki Perskiej. Wspomniane wydarzenia to:- Vibrant Gujarat Global Summit (Indie, stan Gujarat, miasto Gandhinagar, 10-13.01.2017)- Bengal Global Business Summit (Indie, stan Bengal Zachodni, miasto Kalkuta,20-21.01.2017)- UE-GCC Business Forum (Arabia Saudyjska, miasto Rijad, 9-10.01.2017)Vibrant Gujarat więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Peru. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i więcej
 
17.12.2016, Poznań, Teatr im. T. Łomnickiego, Duża Scena, godz. 19.00 We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk. „Ambona ludu”, napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka – laureata „Paszportu Polityki” oraz Nagrody Literackiej „Nike”, stanowi próbę wypełnienia tej luki. Wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, to jednak pretekst. W istocie idzie tu o nakreślenie obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie więcej
 
17.12.2016, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 18.00 Podczas Koncertu Poznańskiego w Filharmonii Poznańskiej zabrzmią wyłącznie utwory poświęcone świętom Bożego Narodzenia, a słuchacze znajdą w nich wszystko to, co się z nimi kojarzy – mroźną noc, świąteczną ciszę, kolędy, choinkę, prezenty, a nade wszystko emocje, które towarzyszą tym wyjątkowym dniom w roku. Maciej Żółtowski - dyrygentOrkiestra Filharmonii PoznańskiejUczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-LipczyńskiejBeata Wrzosek-Dopierała - choreografiaApolonia Myszkowska - choreografia Więcej więcej
 
Poniżej zamieszczamy listę wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 151 Następny »