Aktualności Sejmiku i Urzędu


Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie   Wielkopolskie Samorządowe więcej
 
Ze względu na zainteresowanie ze strony firm Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Foodex Japan, Tokio (Japonia), 7-10 marca 2017 r. wpisanych w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Dodatkowy nabór będzie trwać do 30 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 więcej
 
1 września 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu rozpoczął realizację projektu – „KAMPANII SPOŁECZNEJ - Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”. Projekt „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” wpisuje się w zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020 i realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2016 w ramach Priorytetu I Rozwój więcej
 
9.12.2016, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 19.00 W Roku Feliksa Nowowiejskiego Filharmonia Poznańska prezentuje nie tylko dzieła kompozytora (w Koninie, Poznaniu i w Berlinie), lecz także nowe utwory jemu poświęcone. W grudniowy wieczór po raz pierwszy zabrzmi „Fantazja poznańska” pamięci Feliksa Nowowiejskiego skomponowana przez Ewę Fabiańską-Jelińską specjalnie dla Filharmonii Poznańskiej. Michał Francuz - fortepianJakub Chrenowicz - dyrygentOrkiestra Filharmonii Poznańskiej Więcej więcej
 
Pozytywnie zaopiniowała projekty budżetu województwa na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu Komisja Budżetowa na posiedzeniu, które odbyło się 9 grudnia.Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska przedstawiła radnym autopoprawki wprowadzone przez zarząd województwa do pierwotnej wersji obu dokumentów. Zwiększono wydatki na działalność sejmiku, a także na współpracę województwa z organizacjami pozarządowymi w kilku dziedzinach (wnioskowały o to podczas swoich listopadowych prac poszczególne komisje sejmiku). W budżecie i WPF zapisane zostały także więcej
 
W dniu 7 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się VII Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej zorganizowane przez Departament Gospodarki. Blisko 60 przedstawicieli samorządów lokalnych z regionu brało udział w konferencji poświęconej efektywnej promocji inwestycyjnej. Obok prezentacji dotyczących m.in. zastosowania w swoich działaniach nowych mediów, uczestnicy mieli okazję, podczas warsztatów, zapoznać sięz praktyczną stroną budowania marki i planowania działań promocyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych. Podczas VII Forum wręczone zostały wyróżnienia więcej
 
W dniu 7 grudnia 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Spotkanie Gwiazdkowe Branży Mięsnej organizowane przez Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, w którym udział wzięła przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk.W trakcie spotkania przewodnicząca została odznaczona Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego za dobrą współpracę, nadanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.Spotkanie było okazją do złożenia życzeń świątecznych zarówno jego uczestnikom, jak i całej więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatny warsztat pt.: „Projektowanie przestrzeni publicznej – nowa atrakcyjna usługa dla firm w ofercie instytucji otoczenia biznesu.” Warsztat skierowany jest do przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, które świadczą usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw i chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie poszerzenia oferowanych Klientom usług. Proponujemy formę wsparcia dot. wprowadzenia do oferty IOB nowej specjalistycznej usługi doradczej/szkoleniowej w zakresie projektowania wnętrz publicznych w celu podniesienia ich więcej
 
– Na profilaktykę i badania dotyczące nowotworów jelita grubego warto przeznaczyć każde pieniądze – argumentowano podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Dyskusja na ten temat rozgorzała podczas analizy wydatków w przyszłorocznym budżecie województwa i WPF. – Samorząd województwa od wielu lat wspiera program badań dotyczących raka jelita grubego. Mimo wzrostu zachorowalności na tego typu nowotwory, dzięki odpowiednio wczesnej diagnostyce i profilaktycznym badaniom, nastąpił spadek śmiertelności wśród pacjentów więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Kultury pozytywnie zaopiniowali podczas grudniowego posiedzenia projekt uchwały sejmiku w sprawie przekazania pomocy finansowej gminie Kłodawa na zadanie z zakresu kultury. – Burmistrz skierował do nas pismo z prośbą o wsparcie kosztów renowacji nagrobka powstańca styczniowego Leopolda Płaczkiewicza. Do wniosku dołączono szczegółowy kosztorys, przekazujemy na ten cel 6,1 tys. zł, a wcześniej miejscowa fundacja zbierała już pieniądze na renowację – wyjaśniał Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury więcej
 
Krótkie, grudniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdominowała nietypowa kwestia... edukacji, a ściślej wpisania do budżetu i WPF wartego około 100 milionów złotych projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Przedsięwzięcie, współfinansowane z pieniędzy unijnych (w ramach WRPO 2014 +) oraz budżetu państwa, zakłada wyposażenie w nowoczesny sprzęt kilkuset wielkopolskich szkół, podlegających samorządom lokalnym.– Jakie są cele tego programu? Ile szkół i jakich otrzyma wsparcie? Czy te placówki nie posiadają więcej
 
W dniu 7 grudnia 2016 r. w Departamencie Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano Umowę na wykonanie modernizacji 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 będących w posiadaniu województwa. Wykonawcą kontraktu o wartości 40,449 mln zł są Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A.Zawarcie umowy oznacza początek realizacji przez Departament Transportu kolejnego projektu taborowego Samorządu Województwa pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru więcej
 
7-9.12.2016, Poznań, Centrum Amarant (ul. Słowackiego 19) Siódma edycja festiwalu FRIV ma na celu umożliwienie spotkania improwizatorów z Poznania i Tokio. Awangardowa muzyka z Japonii, choć od wielu lat jest obecna na europejskich festiwalach, nie tak często trafia na polski grunt. Scena muzyki improwizowanej Tokio jest bardzo zróżnicowana - od hałaśliwych, "ekstatycznych" eksplozji dźwiękowych po redukcjonizm muzyki Onkyo, który znacząco wpłynął na resztę muzycznego świata improwizacji. W trakcie trzech dni festiwalowych odbędzie więcej
 
2 grudnia 2016 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyła się debata „Niepodległa Ukraina: europejski bilans” w ramach wydarzeń lokalnych Europejskiego Komitetu Regionów. W dyskusji moderowanej przez Piotra Andrusieczkę, korespondenta „Gazety Wyborczej” na Ukrainie, uczestniczyli: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów; Robert Godek, Starosta Strzyżowski, Zastępca Członka Europejskiego Komitetu Regionów; Witold Horowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu; Serhij Czernow, Przewodniczący Charkowskiej Rady Obwodowej, Członek Prezydium więcej
 
Pozytywnie zaopiniowali ostateczną wersję projektu budżetu województwa na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas grudniowego posiedzenia.Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska przedstawiła członkom komisji autopoprawki zarządu województwa do powyższych dokumentów. Radni z zadowoleniem przyjęli zwłaszcza informację o zwiększeniu (wnioskowała o to komisja) planowanych wydatków na współpracę województwa z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji, a także wpisanie do budżetu i WPF wartego około 100 więcej
 
Skuteczności programów skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez pracy przez minimum 12 miesięcy, poświęcono ponownie grudniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Radni, analizując jesienią skalę zjawiska i statystyki w tym zakresie, postanowili rozpocząć przygotowania do wdrożenia w czterech powiatach pilotażowego programu wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych. We współpracy z powiatowymi urzędami pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy (dysponującym funduszami krajowymi na realizację podobnych przedsięwzięć) oraz ośrodkami pomocy społecznej więcej
 
W trakcie grudniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dyskutowano m.in. o realizacji przedsięwzięć na wojewódzkich drogach. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński przypomniał, że obecnie trwa realizacja 18 zadań drogowych, których wartość (po przetargach) wynosi 250 mln zł. Dodatkowo w październiku sejmik zdecydował o wpisaniu do WPF 510 mln zł na realizację kolejnych 11 zadań drogowych podzielonych na 17 etapów. Samorząd regionu zainwestuje w więcej
 
Głównym tematem, podejmowanym podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, było sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Dyrektor Izabela Gorczyca zaprezentowała radnym działalność placówki w okresie ostatnich 12 miesięcy, zwracając uwagę na najważniejsze wydarzenia, spotkania i inicjatywy podejmowane przez naszą „regionalną ambasadę” w Unii Europejskiej. Poinformowała również o zakończeniu prac nad tworzeniem sieci ERRIN i powołaniu czterech grup roboczych w Wielkopolsce (poświęconych odpowiednio: więcej
 
Informacja na temat Wielkopolskich Dni Energii, zorganizowanych przez samorząd województwa w 2016 r., zdominowała grudniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedsięwzięcie nawiązuje do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, a samorząd regionu od 2012 r. bierze w nim udział, korzystając m.in. z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Budżet tegorocznej akcji wynosił ponad 52 tys. zł (niemal 30 tys. zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW) i pozwolił więcej
 
Grudniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki zdominowała informacja podsumowująca wyniki sportowe zawodników z Wielkopolski w 2016 roku. Przedstawiony przez Tomasza Wiktora – dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWW – bilans skupiał się na rywalizacji sportowców młodzieżowych, bo tę kategorię wspiera przede wszystkim samorząd województwa. W tej klasyfikacji naszemu regionowi udało się zachować doskonała drugą lokatę (za Mazowszem), a dyscypliny, które miały największy udział w tym sukcesie, to: lekka więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 151 Następny »