Aktualności Sejmiku i Urzędu


Podczas grudniowych obrad sejmikowej Komisji Gospodarki radni analizowali m.in. proces przedsiębiorczego odkrywania, związany z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Proces ów to dialog, który samorządowcy prowadzą z uczelniami, instytucjami badawczymi i przedsiębiorcami, pozwalający na korektę lub udoskonalenie polityki gospodarczej i innowacyjnej regionu. Dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW Beata Łozińska przypomniała, że w Wielkopolsce (w ramach PPO) wyłoniono sześć inteligentnych specjalizacji regionu. Są to: biosurowce i żywność dla więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatny warsztat pt.: „Jak opakować produkt, by wzbudzić zainteresowanie?Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm.” Warsztat skierowany jest do pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z Wielkopolski i dotyczy wprowadzenia do oferty IOB nowej usługi, która ma szansę na komercjalizację jako nowy model biznesowy oparty na współpracy IOB-firma. Istotą warsztatu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania opakowań. Warsztat będzie podzielony na część teoretyczną i praktyczną.Część więcej
 
2.12.2016, Poznań, Teatr im. Al. Fredry, godz. 19.00 To już piąta i ostania odsłona artystyczno-edukacyjnego projektu „ReStart-Łańcuch Sztuki. Kontynuacja” w Teatrze Fredry w Gnieźnie, która poświęcona zostanie problematyce tabu i inności. Młodzież doskonalić będzie umiejętności z „pisania na gorąco”, a warsztaty dramaturgiczne poprowadzi mistrz – Fida Mohissen – francusko-syryjski autor i reżyser. Warsztaty rozpoczną się czytaniem performatywnym tekstu „Frankenstein” Fabrice’a Melquiot (reżysera, autora sztuk teatralnych, piosenek, performensów, dyrektora teatru Am Stam Gram więcej
 
2.12.2016, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 19.00 O „Walkirii”, drugiej części wagnerowskiej tetralogii Pierścień Nibelungów, mówi się, że to muzyka o wyjątkowej intensywności emocji i sile wyrazu. Piotr Kamiński, w swym dziele „Tysiąc i jedna opera”, tak o niej pisze: „Po surowym, oszczędnym stylu Złota Renu, Walkiria przynosi niejakie operowe wytchnienie, czemu utwór zawdzięcza popularność i odrębną karierę.” Emocji więc nie zabraknie podczas koncertowego wykonania pierwszego aktu „Walkirii” pod batutą Jacka Kaspszyka. Christiane więcej
 
Zapraszamy do udziału w Konferencji promującej rewitalizację, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 (sala sesyjna, parter). Tematem przewodnim konferencji będzie omówienie kwestii związanych z partycypacją społeczną w procesie tworzenia, wdrażania oraz monitorowania programów rewitalizacji. Zachęcamy do udziału przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników i osoby odpowiedzialne za problematykę rewitalizacyjną w gminie oraz innych zainteresowanych. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego na więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2960/2016 z 1 grudnia 2016 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i słuchaczy uczelni państwowych. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 732 wnioski, z tego: 500 – uczniów (z tego: 493 pozytywne i 7 negatywnych) oraz 232 – studentów i słuchaczy (z tego: 229 pozytywne i 3 negatywne). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków więcej
 
1.12.2016, Kalisz, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, godz. 10.00 W dniu św. Eligiusza, patrona złotników, w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej odbędzie się sesja popularno-naukowa pt. „W blasku dawnych klejnotów i sreber stołowych”. Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Siedem wieków kaliskiego złotnictwa”. Do Kalisza przybędą najznamienitsi naukowcy w tej dziedzinie. Jednym z głównych punktów sesji będzie wykład pt. „Malowane klejnoty. Biżuteria Polek w końcu XVI i w XVII wieku w świetle ikonografii portretowej”, który więcej
 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk wzięła udział w XXVI Gali Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług "Najlepsze w Polsce" (The best in Poland). Uroczystość odbyła się 24 listopada w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Wśród nagrodzonych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Certyfikatem Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług "Najlepsze w Polsce" znalazła się Elżbieta Aleksandrowicz–Horbik, właścicielka biura podróży ”Elisabeth” Travel Agency z Pobiedzisk. Certyfikat został przyznany za więcej
 
Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu stanowiło najważniejszy punkt obrad listopadowej sesji sejmiku. Z przedstawionej przez zarząd województwa propozycji wynika, że przyszłoroczne wpływy budżetowe wyniosą około 1,3 mld zł, a wydatki – około 1,45 mld zł. 140-milionowy deficyt ma zostać pokryty przez obligacje oraz z nadwyżki po rozliczeniu regionalnych finansów za 2016 rok.To projekt proinwestycyjny, zakładający wzrost wydatków majątkowych z 289 mln zł więcej
 
Trzyosobowa grupa robocza z sejmikowej Komisji Rewizyjnej przyjrzy się dokumentom dotyczącym grup producenckich, którymi dysponuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Taką decyzję, o rozszerzeniu planu swojej pracy, podjęli radni podczas listopadowego posiedzenia, chcąc poznać sprawę, którą nagłośniło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zmiana ustawy w 2015 r. spowodowała, że kompetencje dotyczące tworzenia i nadzoru nad grupami producentów rolnych przejęła od samorządu województwa Agencja Rynku Rolnego, do której trafiły więcej
 
W trakcie listopadowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały sejmiku zmieniający poprzednią uchwałę (z sierpnia 2012 r.) w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Korekta polega na dopisaniu do listy tzw. instalacji regionalnych (gospodarujących odpadami) zbudowanego w Poznaniu zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. – Spalarnia śmieci spełniła trzy niezbędne przesłanki: uzyskano pozwolenie zintegrowane, wydano pozwolenie na użytkowanie instalacji, a więcej
 
Sporą część dyskusji podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego poświęcono kwestii działalności rad społecznych funkcjonujących przy wielkopolskich placówkach służby zdrowia. – Przyjrzeliśmy się ich pracy i widać bardzo dużą absencję na posiedzeniach. W niektórych przypadkach, np. w Szpitalu Wojewódzkim w Koninie, trzykrotnie nie udało się zwołać rady społecznej ze względu na brak quorum (minimalnej liczby obecnych członków, koniecznej do tego, by organ mógł podejmować ważne decyzje) – więcej
 
Pierwsze przymiarki do zaplanowania finansów województwa na przyszły rok i lata następne były głównym tematem listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej.Radni zapoznali się z projektami wieloletniej prognozy finansowej regionu oraz budżetu województwa na 2017 rok. Członkowie komisji prosili o wyjaśnienie zarówno niektórych założeń makroekonomicznych, jak i wybranych poszczególnych wydatków zaplanowanych przez marszałkowską administrację na przyszły rok. Podnoszono na przykład kwestię ostrożnego zaplanowania wysokości wpływów budżetowych z podatku CIT w latach po więcej
 
26.11.2016, Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego, Scena Kameralna, godz. 19.00 Spektakl „Najgorszy człowiek świata” w reżyserii Anny Smolar to wariacja na temat głośnej książki Małgorzaty Halber – pisarki, dziennikarki, rysowniczki. Autorka, opisując swoje osobiste doświadczenia, mierzy się z tabu kobiecego alkoholizmu, przekracza je, skłania do przyjęcia nieoczywistej perspektywy. Halber traktuje bowiem nałóg jako symptom czegoś głębszego, trudnego do rozpoznania i nazwania, prowokującego do namysłu nad tym, w jaki sposób tworzymy więzi więcej
 
26.11.-16.12.2016, Poznań, Pleszew, Kórnik Poznański Festiwal Mozartowski to autorska inicjatywa Tomasza Raczkiewicza wpisana w kalendarz życia kulturalnego Wielkopolski już od czternastu lat. Tegoroczna odsłona festiwalu jest kontynuacją rozpoczętego w 2015 roku podróżowania śladami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Tym razem punktem docelowym będą Włochy, gdyż to właśnie tam w latach 1769 – 1773 rodzina Mozartów aż trzy razy odbyła tournée koncertowe. Wzorem lat ubiegłych filarem i zarazem najważniejszym wydarzeniem będzie MISSA PRO DEFUNCTO W. więcej
 
25.11.2016, Poznań, Aula Uniwersytecka, godz. 19.00 W przypadku Clary-Jumi Kang określenie cudowne dziecko nie jest ani trochę na wyrost. Dlatego nie dziwi fakt, że w wieku 6 lat trafiła na okładkę magazynu „Die Zeit”. Miała wtedy za sobą debiut z Hamburskimi Symfonikami, a od dwóch lat studiowała już w Musikhochschule Mannheim – jako najmłodsza studentka w historii uczelni. 29-letnia dziś skrzypaczka, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie w 2015 więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Kultury zapoznali się w listopadzie z projektami przyszłorocznego budżetu województwa i WPF. Jakie zadania, realizowane przez muzea i teatry, otrzymają dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020? Co zaplanowano w podległych samorządowi regionu placówkach? Na przykład: rozbudowę infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; remonty pomieszczeń ekspozycyjnych w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; konserwację, rewaloryzację i modernizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie; konserwację więcej
 
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) oraz Hannover Messe zaproszają do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe jako narzędzie pozyskania rynku”. Seminarium, którego patronatem jest Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, odbędzie się w dniu 1.12.2016r. w World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna nr 112. Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia: Hannover Messe jako szansa dla polskich przedsiębiorstw więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 więcej
 
Radni z Komisji Edukacji i Nauki podczas listopadowego posiedzenia zaopiniowali pozytywnie dwa projekty uchwał sejmiku w sprawie utworzenia od 1 stycznia 2017 roku centrów wsparcia rzemiosła kształcenia dualnego i zawodowego w Poznaniu i Kaliszu. – Z barometru zawodów wynika, że w Wielkopolsce brakuje specjalistów w różnych branżach. Młodzi ludzie chcieliby się szkolić, ale mają często problem z dotarciem do informacji o ofertach praktyk, staży. Powstające centra wsparcia rzemiosła mają zwiększyć więcej
 

« Poprzedni 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 151 Następny »