Aktualności Sejmiku i Urzędu


Podczas październikowej sesji sejmik zapoznał się z projektem nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Nim ten najważniejszy regionalny dokument planistyczny zostanie ostatecznie uchwalony, trafi najpierw do konsulatcji z zainteresowanymi podmiotami.Radni przegłosowali również dwa programy współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi – jeden na najbliższy rok, a drugi wieloletni. Wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniami dotyczącymi przebiegu konsultacji obu tych dokumentów.Sejmik zaakceptował również zmiany w tegorocznym budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej więcej
 
Posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które odbyło się 31 października, poświęcone było „ocenie skuteczności polityki prorodzinnej realizowanej ze środków województwa i Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie przeprowadzonych analiz”. Podstawą do dyskusji na ten temat było kompleksowe opracowanie, zaprezentowane przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.Rozmawiano m.in. o takich instrumentach, jak asystent rodziny, rodzina zastępcza, placówki wsparcia dziennego, streetworking. Szeroko omówiony został system adopcyjny, a także dostępność żłobków więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej zapoznali się podczas październikowego posiedzenia z informacją na temat stanu wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prezentację na ten temat, zawierającą najważniejsze dane o WRPO 2014+ (alokację, liczbę: konkursów, złożonych wniosków, podpisanych umów czy wypłaconych beneficjentom pieniędzy) przedstawił Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. – Od maja 2015 r. ogłosiliśmy 97 konkursów o dotacje unijne za niemal 5,3 więcej
 
14 przedstawicieli Obwodu Czernihowskiego (Ukraina) odwiedziło z wizytą studyjną Województwo Wielkopolskie. W składzie delegacji znaleźli się urzędnicy administracji samorządowej i rządowej, naukowcy oraz reprezentanci sektora pozarządowego. Od 24 do 28 października 2016 r. goście poznawali wielkopolskie doświadczenia w zakresie pozyskiwania inwestycji i rozwoju gospodarczego w obliczu wdrażanej na Ukrainie reformy decentralizacyjnej. Była to już trzecia wizyta w naszym regionie realizowana w ramach programu Study Tours to Poland na rzecz ukraińskich więcej
 
Sergey Dogadin - młody, utalentowany, obsypany już wieloma nagrodami artysta, zwycięzca prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Josepha Joachima w Hanowerze w 2015 roku, zagra „I Koncert skrzypcowy a-moll” Dymitra Szostakowicza. Będzie okazja, by przekonać się, czy miał rację Dawid Ojstrach, któremu kompozytor ten utwór zadedykował, nazywając jego partię solową „rolą prawdziwie szekspirowską”. Tego wieczoru zabrzmi też słynna VIII Symfonia „Niedokończona” Franza Schuberta, jedno z arcydzieł symfoniki.więcej
 
28.10.2016, Poznań, Teatr Nowy im. T. Łomnickiego, Scena Nowa, godz. 19.00 Teatr Nowy im. T. Łomnickiego zaprasza na premierę monodramu muzycznego Anny Mierzwy „KALINA®” w reżyserii Agaty Biziuk. Muzykę do spektaklu skomponował Krzysztof „Viki” Nowikow, scenografię i kostiumy zaprojektowała Justyna Przybylska. Zespół muzyczny: Adam Koterski, Mieszko Łowżył, Zbigniew Łowżył, Krzysztof „Viki” Nowikow. Bąbelki, brązowy kolor, biała czcionka na czerwonym tle – to Coca-Cola. Przymknięte powieki, pełne usta, zmysłowy szept – to Kalina, więcej
 
Spektakl „Patron” autorstwa Marii Spiss, dramatopisarki i reżyserki teatralnej, finalistki Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2014, w reżyserii Łukasza Gajdzisa, korzystający z fragmentów fredrowskich arcydzieł oraz dokumentów z epoki, będzie nowatorską formułą przybliżenia publiczności postaci pozornie wszystkim doskonale znanej, o której jednak przeciętny, współcześnie żyjący Polak wie naprawdę niezbyt wiele.więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Czas na biznes – Czas na zmiany”. Program warsztatów w przystępny sposób połączy przekazywanie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem oraz odpowiednim podejściem do procesu założenia własnej działalności gospodarczej. Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku 25-44 lat, planujących założenie własnej działalności gospodarczej na terenie powiatów: chodzieskiego, pleszewskiego, słupeckiego i wągrowieckiego. - Chcesz założyć działalność gospodarczą nie wymagającą inwestowania dużych nakładów więcej
 
Gil Shaham to jeden z najwybitniejszych skrzypków naszych czasów, rozchwytywany na całym świecie i zapraszany na koncerty z najznakomitszymi dyrygentami i orkiestrami, takimi jak: New York Philharmonic Orchestra, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Israel Philharmonic Orchestra, Chicago Symphony Orchestra czy Academy of St. Martin in the Fields. Laureat prestiżowej Avery Fisher Award ma w dorobku liczne płyty, wśród których znalazły się bestsellery, zajmujące czołowe miejsca list przebojów na świecie, honorowane nagrodami Grammy, Grand Prix du Disque, Diapason d’Or, Gramophone Editor’s Choice. W Poznaniu w jego wykonaniu usłyszymy „Koncert skrzypcowy D-dur” Piotra Czajkowskiego – jeden z najbardziej znanych, lubianych i cenionych koncertów skrzypcowych w literaturze muzycznej.więcej
 
Podczas październikowego posiedzenia członkowie Komisji Budżetowej sejmiku pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczących przyjęcia programów współpracy województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi – przyszłorocznego i wieloletniego. Wcześniej radni zapoznali się z informacjami o przebiegu konsultacji obu tych dokumentów.Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez skarbnik województwa propozycje zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, jak również projekty uchwał dotyczących przekazania przez województwo darowizn na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.Radnym została ponadto przedstawiona półroczna informacja więcej
 
Dwugodzinna debata o funkcjonowaniu w pierwszym półroczu 2016 roku placówek leczniczych podległych samorządowi województwa zdominowała październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni przeanalizowali m.in. sytuację finansową 22 naszych placówek, największe realizowane przez nie inwestycje, kwestie związane z kontaktowaniem świadczeń medycznych. Pytano m.in. o średnie zarobki personelu medycznego i różnice tym zakresie między szpitalami, dyskutowano o wycenach i procedurach leczenia, rozliczeniach za tzw. nadwykonania ponad kontrakt z Narodowym Funduszem więcej
 
„Macbeth” uchodzi za pierwszą wielką operę w dorobku Verdiego. Zadecydowało o tym genialne libretto Francesco Marii Piavego, oparte o tekst tragedii Williama Szekspira, jak również innowacyjny i niezwykle dramatyczny charakter muzyki. To krwawa opowieść o ambicji i władzy, która - sprawowana w niewłaściwy sposób - obraca się przeciwko temu, kto ją dzierży.więcej
 
Uczestniczący w projekcie „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie” licealiści z Kalisza, Liskowa, Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa wzięli udział w posiedzeniu sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbyło się 19 października w siedzibie samorządu województwa w Poznaniu.Prowadzący obrady wiceprzewodniczący komisji Julian Jokś przedstawił młodzieży i jej opiekunom charakterystykę pracy komisji oraz zakres tematyki, którą się ona zajmuje. Z kolei przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk scharakteryzowała rolę organów samorządu województwa, więcej
 
Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 2020+, przedstawiony radnym przez dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marka Bryla, był głównym punktem październikowych obrad Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Po zapoznaniu się z dokumentem przez radnych, zostanie on poddany konsultacjom z odpowiednimi podmiotami, przede wszystkim z wielkopolskimi samorządami.Największe zainteresowanie wzbudziła kwestia zapisania terenu południowo-zachodniej Wielkopolski jako obszaru funkcjonalnego charakteryzującego się intensywną działalnością rolniczą (ma to związek z dyskusją wokół wykorzystania znajdujących więcej
 
O działającym od niemal dwóch lat portalu internetowym kulturaupodstaw.pl (zawierającym m.in. teksty o tematyce kulturalnej, relacje z wydarzeń, zapowiedzi) dyskutowano podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Kultury. Radni, dopytując m.in. o szczegółowe koszty funkcjonowania domeny i jej popularność wśród internautów, pozytywnie zaopiniowali zmianę w wieloletniej prognozie regionu, zgadzając się na dalsze dofinansowanie samorządu województwa do tego projektu. Portal kulturaupodstaw.pl, poświęcony promocji wielkopolskiej kultury, to miejsce twórczej dyskusji, wymiany zdań o sztuce, więcej
 
Od 10 do 14 października 2016 r. w Mołdawii przebywała delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na czele z Dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki Tomaszem Wiktorem. Wizyta wielkopolskich ekspertów była drugim działaniem projektu „Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich w Regionie Rozwoju Północ”.11 października delegacja wzięła udział w charakterze konsultantów w posiedzeniu grupy roboczej ds. regionalnego sektorowego programu rozwoju turystyki w Regionie Rozwoju Północ. Podczas spotkania omawiano propozycje produktów turystycznych. więcej
 
Październikowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej zdominowała dyskusja o sytuacji spółek z udziałem województwa zajmujących się transportem publicznym. Radni postanowili bowiem powrócić do tego tematu, zapraszając do rozmowy przedstawicieli władz: Kolei Wielkopolskich, Przewozów Regionalnych oraz Portu Lotniczego Poznań Ławica. Radni pytali m.in. o wydatki na obsługę prawną i marketing w Kolejach Wielkopolskich. Zgłaszali też uwagi co do szczegółów bieżącego funkcjonowania lotniska, jak i sposobu prowadzenia polityki finansowej więcej
 
Port Lotniczy Poznań-Ławica był w październiku miejscem wyjazdowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki.Prezes lotniskowej spółki (w której udziały ma także województwo) Mariusz Wiatrowski przedstawił radnym charakterystykę samego portu, jak i rynku lotów pasażerskich w Wielkopolsce (specyficzny dla portów regionalnych rozkład: 50 proc. dla tzw. tanich przewoźników, po około 25 proc. dla czarterów i przewoźników tradycyjnych), a także wyniki finansowe spółki i liczbę pasażerów korzystających z poznańskiego lotniska. Z kolei wiceprezes Grzegorz więcej
 
W październiku radni z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozmawiali między innymi o projektach unijnych, które mogą wesprzeć pracę wielkopolskich ośrodków adopcyjnych. Jednym z nich jest przedsięwzięcie pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji”. – Chcielibyśmy pomóc przede wszystkim tym rodzicom, którzy podejmują opiekę nad dziećmi ciężko chorymi i niepełnosprawnymi. Projekt pozwoli uaktywnić w rodzicach takie zasoby, które ułatwią poradzenie sobie z trudnościami w leczeniu i wychowaniu dzieci – poinformowała więcej
 
Zapraszamy na Konferencję dla beneficjentów, która odbędzie się 27 października 2016 roku w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 12.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl do 26 października 2016 r. więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 151 Następny »