Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego


Podczas styczniowej sesji sejmiku radni zapoznali się z informacją o zasadach realizacji programu „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”. Jak tłumaczyła przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk, to okazja do promocji jednego z organów samorządu województwa, jakim jest sejmik oraz do podniesienia świadomości społecznej w zakresie polskiej samorządności. Posiedzenie młodzieżowego sejmiku planowane jest na początek czerwca, na razie starostowie i prezydenci miast otrzymali informacje dotyczące wyłonienia reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych ze swoich terenów.

 


UWAGA!

Uległ zmianie termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do starosty właściwego dla położenia danej placówki edukacyjnej do 3 marca 2017 roku.


pdf    drukuj    drukuj