Przydatne adresy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. (0048) (22) 523-90-00
www.msz.gov.pl

Fundacja Poznań Ille-et-Vilaine
Dom Bretanii
Stary Rynek 37
61-772 Poznań
tel. (0048) (61) 851-68-51
fax (0048) (61) 851-68-50
e-mail: dom@dombretanii.org.pl
www.dombretanii.org.pl

Regionalny Osrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
(dawniej Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu)
ul. Bukowska 26/1
60-811 Poznań
tel. (0048) (61) 852-49-48
fax (0048) (61) 852-41-46
e-mail: rodm@rodm-poznan.pl
www.rodm-poznan.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
tel. (0048) (61) 852-16-70
fax (0048) (61) 852-13-16
e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl
www.europe-direct.poznan.pl

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
al. Niepodleglości 16/18
61-713 Poznań
tel./fax (0048) (61) 854-13-53
e-mail: jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl
www.hesja-polska.pl

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze
Biuro Polsko-Niemieckie
Angelika Menze Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 14/2
60-771 Poznań
tel. (0048) (61) 864-30-40
fax: (0048) (61) 864-30-58
e-mail: dwk@dwk-poznan.pl
www.dwk-poznan.pl

Instytut Zachodni w Poznaniu
ul. Mostowa 27
61-854 Poznań
tel. (0048) (61) 852-76-91
fax (0048) (61) 852-49-05
email: izpozpl@iz.poznan.pl
www.iz.poznan.pl

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Miodowa 14
skr. poczt. 62
00-952 Warszawa
tel.(0048) (22) 531-05-00
fax (0048) (22) 531-06-00
e-mail: ms@ahk.pl
www.ahk.pl

Przedstawicielstwo Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu
ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań
tel. (0048) (61) 874-38-22
fax: (0048) (61) 887-90-59
e-mail: poznan@ahk.pl, eziarkowski@ahk.pl
www.ahk.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel. (0048) (22) 338-62-00
fax (0048) (22) 338-62-01
e-mail: fwpn@fwpn.org.pl
www.fwpn.org.pl

Przedstawicielstwo Landu Dolna Saksonia w Polsce
ul. Piaskowa 4
01-067 Warszawa
tel. (0048) (22) 501-46-31
fax (0048) (22) 501-46-39
e-mail: info@salesdesk.pl
www.salesdesk.pl

pdf    drukuj    drukuj