28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu pod przewodnictwem strony pracowników


Uczestników spotkania powitał nowy przewodniczący Krzysztof Małecki reprezentujący Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczył również Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa.

Głównym tematem spotkania była prezentacja i dyskusja ws. tzw. Trzeciego Sygnału. Idea systemu polegałaby na tym, że każdy pojazd uprzywilejowany stałby się mobilną „rozgłośnią radiową” i tą drogą nadawałby komunikat, który byłby odbierany przez wszystkich kierujących pojazdami w ich własnych samochodowych (włączonych) odbiornikach radiowych. Definiowany zasięg to 100-200 metrów, w promieniu będącego w ruchu pojazdu uprzywilejowanego. Komunikat (odbierana stacja radiowa FM nie ma tu znaczenia) docierałby w formie informacji głosowej oraz tekstowej (na wyświetlaczu radia dzięki RDS). Co równie ważne, im głośniej słuchana jest muzyka, tym głośniejszy komunikat. Nawet w sytuacji, kiedy kierowca słucha stacji na innych falach lub odtwarza MP3, RDS przełączy jego odbiornik na kanał FM, jeśli ma aktywowaną opcję TP/A.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie i wydanie opinii przez Radę w sprawie Planu działań na rzecz zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2019 rok. Dokument zaprezentowany został przez Barbarę Kwapiszewską dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu zadecydowała o ustanowieniu nowego Regulaminu działania Rady.

Podczas spotkania wręczone zostały nominacje nowym członkom Rady: przedstawicielom związków pracowników – Krzysztofowi Kubasikowi i Bernardowi Niemcowi oraz organizacji pracodawców: Zbyszko Pawlakowi. Do składu Rady zostali powołani także przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców tj: Witold Solski, Zbigniew Niemczewski i Adam Baraniecki.


Galeria zdjęć:

  • 28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Poznaniu pod przewodnictwem strony pracowników
  • 28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Poznaniu pod przewodnictwem strony pracowników
  • 28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Poznaniu pod przewodnictwem strony pracowników
  • 28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Poznaniu pod przewodnictwem strony pracowników
  • 28 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Poznaniu pod przewodnictwem strony pracowników
pdf    drukuj    drukuj