Prasa o nasWczoraj 24 młodych, zdolnych Wielkopolan odebrało stypendia z rąk marszałka województwa Marka Woźniaka. Jego zdaniem, taka forma wsparcia ma być nie tylko nagrodą, także zachętą dla wyróżnionych do dalszego rozwoju i pracy w obranej dziedzinie naukowej. Jednorazową nagrodę finansową otrzymało 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnyeh i 12 studentów. Nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści brali udział w wielu projektach badawczych, seminariach i konferencjach, są więcej
 

Mieszkańcy Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, Śląska i częściowo Łódzkiego czyli ziem, które hitlerowskie Niemcy wcieliły do Rzeszy zapalali dziś znicze pamięci w miejscach związanych z faszystowskimi zbrodniami. Akcję społeczną, która ma przypomnieć masowe rozstrzelania polaków w pierwszych miesiącach wojny wraz z Biurem Edukacji Publicznej IPN prowadzi radio Merkury. Na jego stronach internetowych można publikować zdjęcia ze zniczami z miejsc pamięci (...). Patronem akcji jest marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. W tym roku więcej
 

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, po raz IL przyznał stypendia wyróżniającym się młodym sportowcom i sportowcom niepełnosprawnym z naszego regionu. Uroczystość wręczenia nominacji stypendialnych odbyła się w piątek w poznańskim Teatrze Nowym. Marszałkowskie stypendia otrzymało 21 zawodniczek i 34 zawodników z 25 klubów, reprezentujących 15 dyscyplin sportowych. (...). LUMAR więcej
 

Kształtowanie polityki spójności oraz monitorowanie jej poprawnego wdrażania w państwach członkowskich po 2014 roku to najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, od 26 września br. pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów. Dzięki tej nominacji marszałek w najbliższych latach będzie głównym reprezentantem europejskich samorządów w kwestiach polityki spójności i polityki transportowej na forum UE. Wybór Marka Woźniaka na stanowisko przewodniczącego Komisji COTER przypadł więcej
 

Danuta Hübner i M. Woźniak w brukselskiej debacie nad przyszłością polityki spójności po 2013 roku. Podczas tegorocznego Open Days w Brukseli miało miejsce wspólne posiedzenie komisji, zajmujących się polityką regionalną w Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. Poprowadzili je razem przewodniczący obu komisji prof.Danuta Hübner oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Tegoroczne spotkanie komisji COTER-REGI, odbywające się w ramach X Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days, poświęcono gorącemu obecnie tematowi więcej
 

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, podpisali list intencyjny w sprawie zmian dokonanych przez Radę Programowo-Naukową do Spraw Szlaku Piastowskiego. Gnieźnieńskie spotkanie marszałków miało na celu zanalizowanie dorobku prac rady, zalegalizowanie i sformalizowanie jej dalszej działalności, a przede wszystkim omówienie kluczowych spraw związanych z dalszym rozwojem Szlaku Piastowskiego. Rada Programowo-Naukowa do Spraw Szlaku Piastowskiego została powołana decyzją marszałków obu województw, a jej przewodniczącym został Dariusz Pilak, starosta więcej
 

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak został wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów UE - poinformowała rzeczniczka marszałka Anna Parzyńska-Paschke. Woźniak został członkiem prezydium komitetu po raz trzeci. Wyborów na stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków prezydium dokonano w trakcie 96. sesji plenarnej Komitetu Regionów. Swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku. "Marszałek Marek Woźniak, przewodniczący polskiej delegacji, został wybrany członkiem prezydium już po raz trzeci. Prezydium jest organem zarządzającym KR, odpowiedzialnym więcej
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak spotkał się ze sportowcami z wielkopolskich klubów, którzy uzyskali kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Uhonorowani zostali oni nagrodami finansowymi w wysokości 2000 zł. Wśród wyróżnionych znalazła się kajakarka Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego Marta Walczykiewicz, jednak ze względu na przygotowania przedolimpijskie nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu. Nagrodę finansową odebrał w jej imieniu prezes klubu Lech Burchard. Poza kajakarstwem Wielkopolanie startować będą w Londynie w wioślarstwie, lekkiej atletyce, więcej
 

Liczącą dziewięć kilometrów obwodnicę podpoznańskiej Murowanej Gośliny (wielkopolskie), oddano do użytku w piątek. Droga kosztowała 90,5 miliona złotych. Dzięki obwodnicy kierowcy nie będą musieli stać w korkach, które tworzyły się w centrum tego miasta. - Zależało nam na oddaniu obwodnicy do użytku jeszcze przed wakacjami, bo przez Murowaną Goślinę jeżdżą poznaniacy na swoje działki rekreacyjne i nad jeziora, a jest to także trasa alternatywna dla dróg krajowych, wiodąca z Poznania nad więcej
 

W Dniu Patronów Poznania otwarto nową placówkę Muzeum Archeologicznego - Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci" na Ostrowie Tumskim. (...) - Kiedy w 2006 roku myśleliśmy o WRPO, stawialiśmy zadania poprawy infrastruktury, konkurencyjności gospodarki, ale myśleliśmy też o poprawie historycznego obrazu Wielkopolski, gdyż należy jej się to ze względu na początki Państwa Polskiego - przypomniał marszałek Marek Woźniak. Udało się wykonać sporo prac w kilku starych grodach, przyszedł też czas dla Ostrowa więcej
 

Piątkowa uroczysta sesja Rady Miejskiej Kalisza zainaugurowała obchody święta miasta. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zebrali się przedstawiciele władz miasta oraz liczni goście, wśród których nie zabrakło reprezentacji z miast partnerskich Kalisza. Tradycyjnie, podczas posiedzenia odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień za zasługi w rozwoju Kalisza. Medal "Zasłużony dla Miasta Kalisza" otrzymały 3 osoby: Mirosław Chmielowski - prezes kaliskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP, Roman Szeląg - były policjant Wydziału Prewencji więcej
 

(...) Patrząc na sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego, można tylko przyklasnąć. Zamiast nieprzewidzianej dziury wynik finansowy przekraczający 50 milionów złotych, wykonany w niemal stu procentach. A to pozwoliło obniżyć deficyt z planowanych 280 milionów złotych do 100 milionów. Jednocześnie Urząd Marszałkowski nie oszczędzał na inwestycjach. Prawie 700 milionów poszło na transport, w tym drogi, kolej, lotnisko i przewozy autobusowe. Instytucje kulturalne, jak między innymi Teatr Wielki w Poznaniu czy więcej
 

Z okazji dnia samorządu terytorialnego prezydent Bronisław Komorowski odznaczył w poniedziałek osoby zasłużone w działalności na rzecz społeczności lokalnej i mające osiągnięcia w pracy samorządowej. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Krzyż kawalerski otrzymał również starosta poznański Jan Grabkowski oraz starosta wolsztyński Ryszard Kurp. PIL   więcej
 

Dwupasmowa jezdnia o długości 4,6 km połączyła granice Poznania z zachodnią obwodnicą tego miasta. Wartość projektu to 45,2 mln zł, w tym 36,9 mln zł z unijnej dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Nowa droga wojewódzka nr 307 ma długość 4,6 km i zapewnia sprawny dojazdu od zachodniej obwodnicy Poznania do portu lotniczego Ławica i Stadionu Miejskiego w Poznaniu - jednej z aren na Euro 2012. "To więcej
 

Marszałek województwa wielkopolskiego wziął udział w holenderskich obchodach wyzwolenia spod niemieckiej okupacji. Marek Woźniak przyjechał do Bredy na zaproszenie Komisarza Królowej w Prowincji Północna Brabancja. Każdego roku rola gospodarza centralnych obchodów święta przypada jednej z prowincji W 2012 jest nią region partnerski Województwa Wielkopolskiego - Północna Brabancja i miasto Breda. (...) więcej
 

„Przedsiębiorstwo Fair Play" i „Gmina Fair Play" - laureaci tych dwóch programów zostali uhonorowani podczas wczorajszej gali w poznańskim Domu Żołnierza. Nagrody i wyróżnienia wręczał Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" jest realizowany od 1998 roku. Jego główne cele to propagowanie etyki w biznesie i promowanie firm, które działają w sposób etyczny i rzetelny. Tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznawany jest przedsiębiorstwom, które mają właściwe relacje z konkurenją, więcej
 

Mieszkanki wsi Kołata przygotują spektakl, w którym wystąpią w zaprojektowanych przez siebie strojach. W Krzyżu Wielkopolskim powstanie przedstawienie inspirowane biografią Hansa Paasche. Odbędą się warsztaty zudziałem wikliniarzy i pszczelarzy. To tylko kilka wydarzeń, które samorząd województwa wielkopolskiego planuje w ramach projektu „Wielkopolska: Rewolucje". Zostanie on zainaugurowany przez marszałka Marka Woźniaka w czwartek. Jego celem jest m.in. umożliwienie mieszkańcom miasteczek i wsi kontaktu ze sztuką awangardową i eksperymentalną. Lokalna społeczność będzie miała więcej
 

Pięciu marszałków zachodnich województw w obecności minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej podpisało w Szczecinie wspólną strategię, która ma pomóc zdobyć unijne fundusze na duże inwestycje. Naszym województwom chodzi przede wszystkim o inwestycje w infrastrukturę. Te najważniejsze to regulacja Odry tak, by znów była żeglowna, a także dokończenie budowy drogi S3 i budowę SII (ta ma łączyć Koszalin z Wielkopolską). W strategii mowa jest też m.in. o inwestycjach w energetykę, wykreowaniu wspólnej więcej
 

Wielkopolska do marca tego roku podpisała prawie 2 tys. umów na dofinansowanie działań z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013. W środę w Poznaniu zorganizowano konferencję podsumowującą realizację programu. W ramach WRPO Wielkopolska otrzymała 1,33 mld euro z budżetu UE. Według aktualnego kursu jest to około 5,5 mld zł.Dotąd w ramach WRPO ogłoszono 59 konkursów, na które wpłynęło 5,5 tys. wniosków, na 10 mld więcej
 

Katedra Biochemii Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz BookLikes Sp. z o. o. z Poznania otrzymały nagrody "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski", przyznawane przez marszałka województwa. Nagrodę ustanowiono dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki. We wtorek wręczono ją po raz piąty. W kategorii "Innowacyjna Inwencja", która promuje współpracę między przedsiębiorcą a instytucją naukową - laureatem została Katedra Biochemii Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za projekt "Uzyskanie transgenicznych świń i wykorzystanie ich więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Następny »