Aktualności ŚrodowiskaOd dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” (opłaty za korzystanie ze środowiska) prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3. Szczegóły można znaleźć w pliku do pobrania. więcej
 

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 r. - Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Monitor Polski z 2012 r.poz. 766). – dostępne również na naszej stronie w zakładce: INFORMACJE dla PODMIOTÓW. więcej
 

Od 23.01.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Minister Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 24) –- dotyczące zmiany wzoru przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbestu) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. więcej
 

W zamieszczonym obok pliku do pobrania (wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów) znajdą Państwo szczegółowy spis placówek, do których można przynosić zużyte baterie oraz akumulatory. Lista obejmuje ponad 3000 punktów z obszaru województwa wielkopolskiego. Zachęcamy również do obejrzenia spotu edukacyjnego (dostępny poniżej) na temat korzyści jakie niesie za sobą utylizacja baterii i akumulatorów. więcej
 

Od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” (opłaty za korzystanie ze środowiska) prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 - patrz: pliki do pobrania/ULOTKA Zmiana numerów rachunków bankowych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. więcej
 

Nowa ustawa o odpadach W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Ustawa o odpadach implementuje przede wszystkim unijną dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Ustawa wprowadza nowe definicje więcej
 

Od 23.01.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Minister Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 24) –- dotyczące zmiany wzoru przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbestu) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. więcej
 

Nowa ustawa o odpadach W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Ustawa o odpadach implementuje przede wszystkim unijną dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Ustawa wprowadza nowe definicje takie jak: więcej
 

Nowa ustawa o odpadach W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Ustawa o odpadach implementuje przede wszystkim unijną dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Ustawa wprowadza nowe definicje takie jak: więcej
 

Od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” (opłaty za korzystanie ze środowiska) prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 - patrz: pliki do pobrania/ULOTKA Zmiana numerów rachunków bankowych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. więcej
 

Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Monitor Polski z 2012 r.poz. 766). – dostępne również na naszej stronie w zakładce: INFORMACJE dla PODMIOTÓW. więcej
 

Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Monitor Polski z 2012 r.poz. 766). – dostępne również na naszej stronie w zakładce: INFORMACJE dla PODMIOTÓW. więcej
 

Od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” (opłaty za korzystanie ze środowiska) prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 - patrz: pliki do pobrania/ULOTKA Zmiana numerów rachunków bankowych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. więcej
 

W zamieszczonym obok pliku do pobrania (wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów) znajdą Państwo szczegółowy spis placówek, do których można przynosić zużyte baterie oraz akumulatory. Lista obejmuje ponad 3000 punktów z obszaru województwa wielkopolskiego. więcej
 

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 r. - Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Monitor Polski z 2012 r.poz. 766). – dostępne również na naszej stronie w zakładce: INFORMACJE dla PODMIOTÓW. więcej
 

Od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” (opłaty za korzystanie ze środowiska) prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3. Szczegóły można znaleźć w pliku do pobrania. więcej
 

1 2 3 4 5