Marszałkowie z całej Polski debatowali w Rynie


W Rynie zakończyło się III posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP na Warmii i Mazurach. Po półrocznym przewodnictwie marszałek Gustaw Marek Brzezin przekaże laskę marszałkowską Władysławowi Ortylowi, stojącemu na czele województwa podkarpackiego.

Ideą wydarzenia jest wspieranie polityki rozwojowej i społecznej w regionach. W jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw, a posiedzenia odbywają się na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy konwentowi. - Wspólne problemy, poszukiwanie rozwiązań i dobre praktyki. Razem możemy więcej! - podkreśla Marszałek Marek Woźniak.


- Mamy kilkanaście stanowisk, które musimy przyjąć jednomyślnie. To jest bardzo mocny sygnał od przedstawicieli wszystkich samorządów – mówił z kolei podczas posiedzenia Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Organizację Konwentu Marszałków traktujemy też jako dobrą promocję Warmii i Mazur. Staraliśmy godnie pełnić obowiązki gospodarza. Rozmawialiśmy o pilnych sprawach, nurtujących wszystkich samorządowców, ale cieszę się, że udało się wygospodarować trochę czasu, aby zapoznać naszych gości z urokami Warmii i Mazur.

Pierwszy blok tematyczny ostatniego konwentu poświęcony był Wielkim Jeziorom Mazurskim, obszarowi ważnemu od zawsze dla tej części Polski. To produkt turystyczny o znaczeniu ponadregionalnym, który oferuje ponad 200 km szlaków żeglownych. Stanowi unikalny kompleks mało zdegradowanych ekosystemów wodnych, błotnych i leśnych. W polityce rozwoju Warmii i Mazur ten obszar zajmuje szczególne miejsce, ale to najcenniejszy obszar pod względem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w skali krajowej i międzynarodowej. Od początku lat 90., czyli od przedakcesyjnego programu PHARE, jest objęty wsparciem europejskim. Kolejne władze województwa w poszczególnych edycjach strategii rozwoju znajdowały dla tego obszaru specjalne miejsce. Tak jest do dziś i tak będzie także w przyszłej perspektywie.

Lokalne samorządy i przedsiębiorcy znakomicie wpisują się we wszystkie trzy inteligentne specjalizacje regionu: ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości i już planują dalszy rozwój, co znajdzie swój zapis także strategii najświeższej, nad którą radni wojewódzcy będą głosować na początku 2020 roku.

Sprawy dyplomacji ekonomicznej i możliwości współpracy z samorządami regionalnymi przedstawiał Zenon Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel MSZ.

- Globalizacja wymusza współpracę, dyplomacja to współcześnie nie tylko wielka polityka między państwami – mówił ambasador Kosiniak-Kamysz. – W Polsce zrozumiały to już nie tylko województwa przygraniczne. Samorządy regionalne wzięły odpowiedzialność za swój rozwój także w oparciu o kontakty międzynarodowe. Te kontakty odbywają się dzisiaj na wielu płaszczyznach – gospodarczej, naukowej, kulturalnej, sportowej, wreszcie promocyjnej. MSZ zachęca do takich kontaktów i ich rozwoju. Budujmy wspólnie pozytywny wizerunek polskiej gospodarki i naszego kraju jako stabilnego partnera na globalnym rynku. Wspierajmy lokalną przedsiębiorczość z wykorzystaniem kontaktów międzynarodowych. I na oficjalnych przyjęciach zagranicznych nie wstydźmy się występować w strojach ludowych.

Wśród partnerów zagranicznych Warmii i Mazur jest obwód kaliningradzki. Na zablokowanie kontaktów na tym kierunku wskazał marszałek Gustaw Marek Brzezin.
- Sytuacja geopolityczna ma wymierne znaczenie dla naszego regionu. Nas odcięto od Małego Ruchu Granicznego, co spowodowało, że cały pas przygraniczny zamarł. To duża zmiana w naszej strategii gospodarczej i nie widzimy nadziei na szybką poprawę sytuacji – mówił marszałek Brzezin.


Drugi blok tematyczny był poświęcony cyberbezpieczeństwu i jego znaczeniu w dzisiejszym świecie.

- Kreatywność przestępców w sieci jest nieograniczona – przestrzegał Juliusz Brzostek, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa z Państwowego Instytutu Badawczego. – Na szczęście rośnie świadomość użytkowników i administratorów sieci. Zachęcam, by zgłaszać wszystkie niepokojące nas incydenty, bo zgłoszenia od poszkodowanych dają nam wiedzę o skali i formach cyberprzestępczości. Zainteresowanych odsyłam na stronę CERT.PL. CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty, publikuje analizy, informacje o projektach i szkoleniach, wskazówki praktyczne. Już współpracujemy z urzędami marszałkowskimi i liczę, że tę współpracę będziemy rozwijać.

III blok tematyczny był poświęcony usługom opiekuńczym i teleopiece.
- Społeczeństwa się starzeją, szacuje się, że do 2050 roku nawet 30 proc. populacji przekroczy wiek poprodukcyjny – mówiła Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. – Demografia wymusza na nas nowe rozwiązania, które pozwolą osobom starszym na przedłużenie samodzielnego funkcjonowania w swoim otoczeniu. Wspólnie z samorządami lokalnymi realizujemy na Warmii i Mazurach program teleopieki, czyli zdalnej pieczy nad osobami starszymi czy samotnymi. Już teraz blisko tysiąc osób jest objętych taką pomocą. Zgłaszają się kolejne samorządy, liczymy zatem, że uda się pomóc kolejnym seniorom. Zachęcamy inne regiony do skorzystania z naszych dobrych praktyk i doświadczeń. Starsi zyskują szybką możliwość kontaktu w sytuacjach awaryjnych, młodsi zaś pewność, że senior jest pod opieką.

- Rynek urządzeń jest bardzo bogaty, ale system teleopieki musi być dostosowany do rzeczywistych potrzeb użytkownika i musi być dla niego bezpieczny – podkreślał Stanisław Malinowski, prezes Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej. – Starsi ludzie bywają nieufni, ale jeśli senior przekona się, że warto z takiej opieki skorzystać, będzie najlepszym ambasadorem tych rozwiązań w swoim środowisku. Warto korzystać z dobrych praktyk, a takie na Warmii i Mazurach udało się wypracować.

Wystąpienie prezesa Federacji Polskich Banków Żywności poświęcone było problematyce przeciwdziałania marnowaniu żywności.

- Proszę sobie to uzmysłowić: statystki pokazują, że 1,9 mln osób w Polsce żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, a jednocześnie marnujemy kilka milionów ton żywności –mówił Marek Borowski. - My rozwiązujemy ten paradoks. Misja banków żywności to przeciwdziałanie jej marnotrawieniu, a potem oczywiście przekazywanie jej potrzebującym. Rocznie udaje nam się przekazać 80 ton jedzenia. Wywalczyliśmy zwolnienie z obciążeń podatkowych w przypadku przekazywania żywności organizacjom pożytku publicznego. Współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, z samorządami lokalnymi, prowadzimy akcje i kampanie edukacyjne. Ogromnie się cieszę, że wreszcie tym roku zaczęła obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Liczę, że pozwoli ona rozwinąć współpracę z samorządami różnych szczebli, instytucjami, organizacjami społecznymi, podmiotami ekonomii społecznej. Apelujemy, aby samorządy znalazły na to środki w przyszłych programach operacyjnych. Niemarnowanie żywności to przecież jeden z priorytetów Unii Europejskiej.

Po przyjęciu stanowisk marszałek Gustaw Marek Brzezin przekazał przewodnictwo Konwentowi Marszałków marszałkowi województwa podkarpackiego Władysławowi Ortylowi.

- Będziemy się starać dorównać Warmii i Mazurom w roli gospodarza – mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. - Pod koniec lutego zapraszamy marszałków i przedstawicieli województw do Arłamowa.

Relacja z wydarzenia:
https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/5085-marszalkowie-z-calej-polski-debatuja-w-rynie

Linki do zdjęć:
- I blok: https://we.tl/t-YdkarNWXAE
- II blok: https://we.tl/t-BE7tK3JWMg

 

 


Galeria zdjęć:

  • Marszałkowie z całej Polski debatowali w Rynie
pdf    drukuj    drukuj