NABÓR DO PROJEKTU „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”


coieUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie §3 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww. przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania wymaganej puli miejsc.

Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki UMWW: z związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 kontakt jest obecnie możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: coie@umww.pl. lub telefonicznie pod numerem 609 329 362 w godz. 8-15.

Więcej informacji publikujemy na stronie https://www.umww.pl/departamenty_departament-gospodarki_standardy-obslugi-inwestora-w-samorzadzie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

fundusze europejskie

 

pdf    drukuj    drukuj