Czas na innowacje! Projekt Politechniki Poznańskiej otrzymał 13 mln zł z WRPO 2014+


Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak i Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Tomasz Łodygowski podpisali umowę na dofinansowanie środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”, który poznańska uczelnia zrealizuje we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym), Aeroklubem Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej oraz Andrzejem Szymańskim „LARS”.
- To projekt wyjątkowy i niestandardowy, z kategorii badawczo – rozwojowych, na których nam bardzo zależy, a których w naszej ocenie jest wciąż za mało – mówił podczas spotkania Marszałek Woźniak. - W strategii rozwoju województwa, rozwój innowacyjności jest wyzwaniem, a projekt Politechniki Poznańskiej zmierza właśnie w tym kierunku. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć jego realizację tak dużą kwotą, bo aż 13 mln zł. Takie przedsięwzięcia wpisują się także w cele rozwojowe, które wytycza nam Unia Europejska – podkreślił Marszałek.
Politechnika zrealizuje projekt o łącznej wartości blisko 22 mln zł. Dzięki inwestycjom w nim przewidzianym znacząco zwiększy się potencjał badawczy uczelni w ramach takich obszarów innowacyjnych jak eksploatacja i zastosowanie Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych i przestrzeni laboratorium B+R czy bezpieczeństwo i ochrona funkcjonowania lotniska. Celem projektu jest przede wszystkim wyposażenie lotniska w Kąkolewie w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof. - Warto przypomnieć, że w minionym roku zakupiliśmy - także przy wsparciu środków unijnych przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego - symulator lotów oraz samolot szkoleniowy z oprzyrządowaniem, który służy nam na nowym kierunku realizowanym przez uczelnię tj. Lotnictwo i Kosmonautyka – podkreślił prof. Łodygowski.
Przedsięwzięcie poznańskiej uczelni wpisuje się w ramy Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dotychczas Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził dofinansowanie w tym obszarze o łącznej kwocie ponad 52,5 mln zł.

 


Galeria zdjęć:

  • Czas na innowacje! Projekt Politechniki Poznańskiej otrzymał 13 mln zł z WRPO 2014+
  • Czas na innowacje! Projekt Politechniki Poznańskiej otrzymał 13 mln zł z WRPO 2014+

pdf    drukuj    drukuj