Spotkania w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”


W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi związanymi z aktualizacją Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym, w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące ww. problematyki.

Spotkania te stworzą możliwość przedstawienia głównych założeń do projektu Planu oraz dyskusji na temat istniejących problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Województwie.
Z uwagi na potencjalną liczebność zaproszonych przedstawicieli gmin, związków gmin jak i przedstawicieli RIPOK, zaplanowano trzy spotkania z podziałem na wybrane Regiony gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego:

11 marca 2019r. o godz. 12.00 dla przedstawicieli Regionów I, II i III,
12 marca 2019r. o godz. 12.00 dla przedstawicieli Regionów IV, V, VI i VII
13 marca 2019r. o godz. 12.00 dla przedstawicieli Regionów VIII, IX i X.

pdf    drukuj    drukuj