V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu


16 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Członkowie Rady dyskutowali nad podjęciem stanowiska w sprawie weryfikacji i ujednolicenia systemu opłat za korzystanie z płatnych autostrad i dróg ekspresowych na terytorium Polski. Z uwagi na fakt, iż koszt dojazdu z Poznania do Warszawy jest ponad dwukrotnie wyższy od kosztu dojazdu z innych miast regionalnych oczekuje się, powstania spójnego systemu ujednoliconych opłat za korzystanie z krajowego systemu płatnych autostrad i odpłatnych dróg ekspresowych. Zdaniem niektórych członków Rady mieszkańcy wielkopolski i przedsiębiorcy zarejestrowani na jej obszarze mogliby zostać zwolnieni z opłat za korzystanie z wielkopolskiego odcinka autostrady A2, zarządzanego przez Autostrada Wielkopolska S.A.

Omawiano również brzmienie projektu stanowiska w sprawie realizacji budowy drogi ekspresowej S 11, która jest inwestycją długo wyczekiwaną przez jednostki samorządu terytorialnego z Wielkopolski. Obecna droga krajowa nr 11 stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących północ z południem Polski. To także inwestycja o znaczeniu kluczowym dla rozwoju regionów, przez które przebiega. Zdaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu zagadnienie konieczności budowy drogi ekspresowej i trudności gospodarcze regionów związane z jej brakiem powinny zostać przekazane Radzie Dialogu Społecznego oraz merytorycznym instytucjom jako problematyka o charakterze ponadregionalnym.

Rada podjęła uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 5 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, co umożliwiło rozszerzenie składu Zespołu o nowych członków.

Z uwagi na przepis art. 49 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu, Rada podjęła uchwałę w sprawie kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, a także uchwałę w sprawie zmiany przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Kadencja przewodniczącego wojewódzkiej rady dialogu społecznego trwa rok.

Nowo wybranym przewodniczącym II kadencji został Jacek Silski Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”.


Galeria zdjęć:

  • V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
  • V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
  • V plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
pdf    drukuj    drukuj