Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2017
Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


6 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał dwie umowy w ramach Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”. Beneficjentami wsparcia są gminy Piła i Łubowo, które podczas spotkania reprezentowali Prezydent Piotr Głowski oraz Wójt Andrzej Łozowski. Gmina Piła otrzymała ponad 11 mln zł dofinansowania na projekt pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 12. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Spotkanie odbyło się 2 marca w Warszawie na zaproszenie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego W jego trakcie członkowie Komisji COTER przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Projekt został opracowany przez Michaela Schneidera, Przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek Marek Woźniak przy wsparciu innych marszałków wniósł 22 poprawki do opinii Michaela Schneidera, z więcej
 

14 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jędrzeja Solarskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania oraz dr. Cezarego Mazurka, Zastępcy ds. Technologii Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Konferencja dotyczyła ogłoszenia otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Projekt pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – więcej
 

Radni Województwa Wielkopolskiego za wsparciem regionalnego rzemiosła

13 marca 2017 roku, podczas XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli przez aklamację stanowisko Sejmiku w sprawie wsparcia wielkopolskiego rzemiosła w rozwiązywaniu problemów utrudniających jego rozwój. W uzasadnieniu uchwały radni podkreślają znaczenie wielkopolskiego rzemiosła i dostrzegają potrzebę podjęcia działań wspierających ze strony podmiotów, od których zależy jego funkcjonowanie. Dlatego Sejmik kieruje postulaty wielkopolskich rzemieślników - odnoszące się przede wszystkim do sfery regulacyjnej, tj. do organów państwa: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził więcej
 

Zaprosiliśmy dwustu młodych wolontariuszy z Hospicjum Palium, by z okazji „Dnia Motyla”, który przypada w pierwszym dniu wiosny - 21 marca, malowali motyle. „W ten sposób pragniemy pokazać, jak łatwe jest pomaganie, jak każdy może stać się darczyńcą dobra” – mówią o akcji jej twórcy. Święto „Motylego wolontariatu” to okazja do zaangażowania młodych ludzi w szerzenie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej, ale także uwrażliwienia na potrzeby innych ludzi. „Kibicuję i wspieram tę akcję. Być przyjacielem Hospicjum to zaszczyt”- mówi Marszałek Marek więcej
 

19 marca 2017 roku w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników XVI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2016. Najlepsi wielkopolscy rolnicy otrzymali z rąk Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Grzegorza Skrzypczaka, Przewodniczącego Kapituły Konkursu statuetki Siewcy. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał natomiast każdemu z laureatów nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych. Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wytypowała więcej
 

20 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Beneficjentami wsparcia są gminy Suchy Las i Dominowo oraz Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie (MZK). Podczas spotkania beneficjentów reprezentowali Wójtowie sucholeski Grzegorz Wojtera i Krzysztof Pauter z Dominowa oraz Prezes MZK Wiesław Gałęski.  Łączna kwota projektów wynosi ponad więcej
 

17 marca 2017 roku Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasz Walczyna, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (WFR) podpisali Umowę powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Blisko 900 milionów złotych ze środków zwrotnych instrumentów finansowych Jeremie i Jessica z perspektywy finansowej 2007-2013 wciąż będzie służyć rozwojowi Wielkopolski. „Środki te będą inwestowane w te miejsca i te zagadnienia, które wymagają większego wsparcia. Będą to więcej
 

Wiedza zaczyna się od pytań – zaproszenie na Targi Edukacyjne

W dniach 24 - 26 marca 2017 roku odbędą się XXI Targi Edukacyjne, będące wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie, które każdego roku odwiedza ponad 30 tys. osób, uczestniczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dwudziesta pierwsza edycja Targów pod hasłem „Wiedza zaczyna się od pytań” ma za zadanie rozbudzić ciekawość na każdym etapie edukacyjnym. Stawiamy na kreatywność, doświadczanie i uczenie przez mądre pytania. Tegoroczne targi mają zwrócić więcej
 

15 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się wojewódzkie eliminacje konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Był to kolejny etap w drodze do ogólnopolskiego finału, który ma odbyć się we Wrocławiu. Konkurs ma na celu poszerzanie wśród uczniów wiedzy historycznej, szczególnie dotyczącej Polski z lat 1970-1990, jak również promowanie na arenie krajowej utalentowanej młodzieży. Do konkursu przystąpiło 80 uczniów z 45 szkół całego województwa, z których do finału, zakwalifikowało się 16 drużyn. Nagrodą za zwycięstwo olimpiady jest nie tylko uzyskanie szerokiej wiedzy więcej
 

28 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego podsumowujące realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (WRPO). Dzięki dotacji z tego Programu możliwe było zrealizowanie 2500 projektów na kwotę 1,3 mld euro, co przełożyło się na wartość 10 mld zł.  „Wydaliśmy 100% alokacji” – podkreślił Marszałek Marek Woźniak. „Najbardziej cieszą nas osiągnięte wskaźniki ekonomiczne, które obiektywnie pokazują jak duże znaczenie dla rozwoju naszego regionu miał unijny budżet na lata 2007-2013. Wielkopolska przekroczyła już więcej
 

Brexit oraz stanowisko Unii Europejskiej w zbliżających się negocjacjach były jednym z głównych tematów zakończonej dzisiaj w Brukseli (22-23 marca) sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Z europejskimi samorządowcami spotkał się Michel Barnier, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią. „Najpierw obywatel” będzie głównym priorytetem od samego początku negocjacji – podkreślił Barnier w swoim wystąpieniu. Aby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbyło się w sposób uporządkowany, a negocjacje zakończyły się sukcesem trzeba więcej
 

Już po raz ósmy Targom Edukacyjnym w Poznaniu w dniach 24- 26 marca towarzyszyło Eko Forum – wspólne stoisko instytucji zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, promocją zrównoważonego rozwoju oraz aktywną pozaszkolną edukacja przyrodniczą. Wstęp, tak jak na całe Targi Edukacyjne, był wolny. Z uczestnikami wydarzenia spotkała się Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  Bliżej gwiazd było hasłem przewodnim stoiska koordynatora Eko Forum - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW), jednostki Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Hasło nawiązywało do zbliżającego się otwarcia nowego więcej
 

W dniach 23-24 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uczestniczyli Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. W porządku obrad znalazła m.in. się debata pt. „Samorząd terytorialny podstawą ustroju demokratycznego państwa” z udziałem prof. Jerzego Buzka, byłego Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw. Celem Związku jest m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego więcej
 

W dniach od 20 do 21 marca Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w uroczystościach jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Zamku Trebnitz w Brandenburgii (Niemcy). Od stycznia 2017r. Stowarzyszenie to pełni rolę Pełnomocnika ds. rozwoju współpracy pomiędzy Wielkopolską a Brandenburgią. W swoim oficjalnym wystąpieniu, Wicemarszałek Grabowski podkreślił długoletnie więzi partnerstwa łączące oba regiony, przedstawił także perspektywy i plany współpracy na najbliższą przyszłość. Doceniając rolę jaką Zamek Trebnitz pełni w zakresie dialogu polsko-niemieckiego, podkreślił znaczenie działań wspierających edukację obywatelską i kulturową po obu więcej
 

27 marca 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 rozpocznie się XXIX Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Wybór sekretarzy obrad.4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. więcej
 

Pod hasłem „Dobra Energia”, w środę 21 marca tego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii OZE, ich wykorzystywaniu oraz pozyskiwaniu dla polepszenia środowiska przyrodniczego. W wydarzeniu wzięła udział Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Witając uczestników, Marzena Wodzińska wskazała na trwałe powiązanie energii odnawialnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, podkreślając znaczenie uświadamiania społeczeństwa i edukowania mieszkańców, zwłaszcza młodego pokolenia, jak mądrze wykorzystać OZE. Wstępem do rozważań był spot propagujący ochronę powietrza, przygotowany przez więcej
 

24 marca br. z oficjalną wizytą w Wielkopolsce przebywał Thomas Drescher - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii. Z Ministrem Drescherem i towarzyszącą mu delegacją spotkała się Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Rozmowy dotyczyły wspólnych inicjatyw z dziedziny edukacji, sportu, a także turystyki. Strony wymieniły się doświadczeniami z wdrażania w obu regionach technologii ICT w placówkach edukacyjnych. Zaproponowano także zorganizowanie w Wielkopolsce obozu letniego dla młodzieży z Brandenburgii i wykorzystanie środków w ramach programu Erasmus+ na więcej
 

W dniach 24-26 marca 2017 r. Województwo Wielkopolskie gościło delegację peruwiańską, której przewodniczył Jego Ekscelencja Alberto Efrain Wilfredo Salas Barahona, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Peru w RP. Delegacja peruwiańskich uczelni, w tym najważniejszej uczelni publicznej w Peru, będącej jednocześnie najstarszym uniwersytetem w Ameryce Łacińskiej, Uniwersytetu Św. Marka w Limie (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) spotkała się z Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a także korpusem władz rektorskich najważniejszych wielkopolskich uczelni. Rozmawiano o potencjalnych sferach współpracy między uczelniami wyższymi. W więcej
 

12 kwietnia odbędą się obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir.   więcej
 

1 2