Informacje ogólne o regionie w zakresie mienia Województwa


Mieniem Województwa Wielkopolskiego jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Województwo lub inne osoby prawne, tzw. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz podmioty, które mogą być tworzone przez Województwo.

Województwo Wielkopolskie gospodaruje nieruchomościami, stanowiącymi jego własność przy pomocy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej mogą dysponować powierzonymi nieruchomościami na podstawie tytułu prawnego jakim jest trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie. Natomiast wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną mogą dysponować nieruchomościami w oparciu o tytuł prawny jakim jest użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawa.

Zestawienie mienia nieruchomego będącego własnością Województwa Wielkopolskiego. Mienie wojewódzkie zostało ujęte w podziale na departamenty, które nadzorują merytorycznie poszczególne jednostki. Więcej informacji w BIP.

pdf    drukuj    drukuj