Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020


Celem opracowania jest prezentacja danych wynikających z realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020, tj. w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

Struktura opracowania składa się z 8 części zawierających dane, na podstawie których dokonano analiz i sporządzono zestawienia tabelaryczne oraz podsumowania.


pdf    drukuj    drukuj