Inwestycje i remonty współfinansowane z WFOŚiGW


herb Województwa wielkopolskiegologo WFOŚiGW

 

 

 

Samorząd Województwa jako właściciel zobowiązany jest do utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów poprzez spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska, racjonalizacji użytkowania energii. Ponadto winien zapewnić ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.
Mając na uwadze zgłaszane potrzeby jednostek oświatowych w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów będących własnością Województwa Wielkopolskiego oraz możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje zgodne z Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Województwo Wielkopolskie złożyło wnioski w ramach ogłaszanych naborów.
Więcej informacji o WFOŚiGW można uzyskać na stronie internetowej: www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku:

 1. Termomodernizacja budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
 2. Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Cerekwicy Nowej

Przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015-2016:

 1. Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
 2. Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku:

 1. Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia  w Szamotułach

Przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2016-2017:

 1. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
 2. Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2017-2018:

 1. Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 roku:

 1. Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2018-2019 (pożyczka):

 1. Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
 2. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2019-2020 (pożyczka):

     1. Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap

pdf    drukuj    drukuj