Inwestycje współfinansowane ze środków NFOŚiGW


Samorząd Województwa jako właściciel zobowiązany jest do utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów poprzez spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska, racjonalizacji użytkowania energii. Ponadto winien zapewnić ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Mając na uwadze zgłaszane potrzeby jednostek oświatowych w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów będących własnością Województwa Wielkopolskiego oraz możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwo Wielkopolskie złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie”.

pdf    drukuj    drukuj