Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce


W nawiązaniu do strategii rozwoju na wszystkich poziomach oraz konieczności szukania rozwiązania organizacyjnego zmierzającego do zapewnienia kadr kwalifikowanych oraz zwiększenia popytu na kształcenie zawodowe, w szczególności techniczne, Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął dokument pt.: „Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce”.

Wśród głównych celów sformułowanych w ramach koncepcji należy wymienić:

  • zwiększenie popytu na kształcenie zawodowe,
  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
  • określenie (stymulowanie) pożądanych kierunków i rodzajów wykształcenia,
  • współpraca i wzajemne uczenie się oraz zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w kulturę poprawy jakości kształcenia zawodowego na wszystkich poziomach.

Ponadto koncepcja obejmuje:

  • promocję kształcenia zawodowego,
  • działania w ramach subregionów – uwzględnienie specyfiki potrzeb, weryfikację merytoryczną i koordynację projektów,
  • utworzenie mechanizmów stałej współpracy – wspólnych badań, analiz, stałych prac zespołów roboczych itp. pomiędzy: samorządem, szkołą/instytucją szkolącą, rynkiem pracy oraz uczniami/studentami/słuchaczami,
  • nadążanie za potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, przy uwzględnieniu czynników warunkujących jakość edukacji zawodowej.

pdf    drukuj    drukuj