Odznaka honorowa


Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które  poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.
 
Podmioty uprawnione do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej, powinny go przekazać z pismem przewodnim, w którym wskażą datę planowanej uroczystości wręczenia odznaki oraz numer kontaktowy osoby prowadzącej sprawę.

Wnioski należy przesłać pocztą na adres:

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub złożyć w Punkcie Kancelaryjnym, parter, pokój 050.

Poza wnioskiem w wersji papierowej należy przesłać wersję elektroniczną wniosku (plik Word) na adres: aneta.wejmann@umww.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Aneta Wejmann, telefon: 61 626 67 12.

Podstawa prawna - ustanowienie i wprowadzenie nadawania „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”:

 • Uchwała Nr XXX/469/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Uchwała Nr XLII/637/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie: wprowadzenia nadawania „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

uchwały zmieniające:

 • Uchwała Nr XLII/636/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/469/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Uchwała Nr XXVII/441/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Uchwała Nr XLIX/825/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Uchwała Nr XVIII/249/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Uchwała Nr XXIV/328/2008 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Uchwała Nr V/68/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia "Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego"
 • Uchwała nr XLVIII/1098/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Galeria zdjęć:

 • Odznaka honorowa
 • Odznaka honorowa

pdf    drukuj    drukuj