Departament Sportu i Turystyki


Kompetencje departamentu

Departament kształtuje politykę województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. W ramach swoich obowiązków stwarza warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczno-techniczne dla rozwoju podległych sobie dziedzin życia. W tym celu zarządza środkami budżetowymi. Jego zadaniem jest także prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych w województwie, nadzór nad nimi oraz planowanie i realizowanie rozbudowy wielkopolskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także jej wyposażenie. Na ten cel Departament posiada środki m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jego obowiązkiem jest również przystosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Departament odpowiada również za rozwój kontaktów międzynarodowych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego z zagranicą.

Departament Sportu i Turystyki podejmuje ponadto szereg działań związanych bezpośrednio z obrazem wielkopolskiego sportu i rekreacji. Jest to m.in. nadzór na szczeblu wojewódzkim nad państwowym systemem rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, współpraca przy projektach szkoleniowych dla młodzieży oraz kadr reprezentacyjnych, podejmowanie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wśród osób niepełnosprawnych, nadzór nad przygotowywaniem sportowców województwa – reprezentantów kraju do zawodów rangi mistrzowskiej. Ponadto organizacja regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych oraz rozpatrywanie spraw dotyczących odznak, nagród i wyróżnień za działalność w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a także przyznawania stypendium sportowego.

Departament prowadzi także politykę promocyjną kultury fizycznej oraz walorów krajoznawczo-turystycznych województwa, wspiera również stowarzyszenia działające w zakresie jego kompetencji oraz niekomercyjne wydawnictwa i opracowania badawcze nt. sportu lub atutów turystycznych regionu. Oprócz tego, jest odpowiedzialny za utrzymywanie w dobrym stanie szlaków i infrastruktury turystycznej oraz współpracę z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Departament realizuje także zadania, jakie nakłada na niego ustawa o usługach turystycznych. Wśród nich należy wymienić ewidencjonowanie i kontrolowanie firm działających w sektorze usług turystycznych, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, zawieszaniem i cofaniem uprawnień przewodnikom górskim oraz prowadzenie ich ewidencji, a także koordynowanie kategoryzacji obiektów hotelarskich i prowadzenie ich spisu.


Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro IX, część A, pokój 932
tel.: 61 626 68 40
fax: 61 626 68 41
e-mail: ds.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Tomasz Wiktor

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Mariusz Kubiak


Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj