Obiekty hotelarskie


Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego, z zastrzeżeniem, iż zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Ewidencję innych obiektów, niż hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schroniska młodzieżowe, schroniska, a których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz.196; ze zm.), prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Zaszeregowanie/zmiana/potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

Promesa - przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

 

Baza zaszeregowanych obiektów hotelarskich w woj. wielkopolskim - w aktualizacji

pdf    drukuj    drukuj