Konkurs Fotograficzny pn. „Krajobrazy Północnej Wielkopolski”


Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego pn. „Krajobrazy Północnej Wielkopolski”

 

 

9 grudnia br. w Pile podczas uroczystości z okazji Dni Fińskich w Wielkopolsce i łączącej się z nimi wizyty certyfikowanego Św. Mikołaja z Rovaniemi odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego pn. „Krajobrazy Północnej Wielkopolski”.

Konkurs ustanowiony został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w celu zwrócenia uwagi na przyrodnicze piękno Północnej Wielkopolski, tj. obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych powiatów: złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Nagrody finansowe ufundował Honorowy Konsul Finlandii w Poznaniu.

W terminie określonym Regulaminem, a więc do dnia 1 grudnia 2019 r., do siedziby Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Biura Konkursu) wpłynęło 49 prac konkursowych spełniających regulaminowe kryteria.

Kapituła Konkursu dokonała oceny nadesłanych prac kierując się stopniem spełnienia założeń ideowych konkursu oraz jakością walorów estetycznych i artystycznych. Wśród laureatów znaleźli się:

1) I miejsce - pan Marcin Drajem, za zdjęcie wykonane okolicach Szamocina,

 

1

 

 

2) II miejsce - pan Arkadiusz Macios, za zdjęcie wykonane w okolicach Głubczyna,

 

2

 

 

3) III miejsce - pan Dariusz Tomasz Boberski, za zdjęcie wykonane w okolicach przysiółka Nadolniki.

3

 

4) wyróżnienie - pan Grzegorz Mrozik, za zdjęcie wykonane nad jeziorem miejskim w Złotowie.

 

4

 

pdf    drukuj    drukuj