Piloci wycieczek


Marszałek Województwa Wielkopolskiego w zakresie uprawnień pilota wycieczek jest upoważniony do:

  • kontroli osób wykonujących zadania pilota wycieczek
  • wydawania duplikatów legitymacji pilota wycieczek

 

KONTAKT
Anna Choczaj, tel.: 61 626 6854, piętro IX – pokój 940,
e-mail: anna.choczaj@umww.pl

pdf    drukuj    drukuj