Piloci wycieczek


Marszałek Województwa Wielkopolskiego w zakresie uprawnień pilota wycieczek jest upoważniony do:

  • kontroli osób wykonujących zadania pilota wycieczek
  • wydawania duplikatów legitymacji pilota wycieczek
pdf    drukuj    drukuj