Promocja turystyczna regionu


Promocją turystyczną województwa wielkopolskiego zajmuje się Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) – stowarzyszenie, którego celem jest promocja Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie i miejsca, do którego warto przyjechać. WOT buduje markę turystyczną Wielkopolski między innymi poprzez udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, organizację wizyt studyjnych oraz publikację broszur i folderów dotyczących naszego regionu. Prowadzi również portal wielkopolska.travel.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zrzesza samorządy (w tym Samorząd Województwa Wielkopolskiego), firmy z branży turystycznej (np. hotele i touroperatorów), lokalne organizacje turystyczne, a także uczelnie wyższe. Zapraszamy do kontaktu:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
www.wot.org.pl

pdf    drukuj    drukuj