Wielkopolski System Szlaków Pieszych


Wielkopolska dysponuje rozbudowaną siecią pieszych szlaków turystycznych, wyznaczanych coraz częściej przez inne, niż PTTK, podmioty: gminy, stowarzyszenia, osoby fizyczne i prawne. Takie rozdrobnienie w ich zarządzaniu skutkuje brakiem zachowania odpowiednich standardów związanych z ich wytyczaniem, a co ważniejsze – późniejszym utrzymaniem.

W związku z powyższym Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zlecił opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, jako kompletnego produktu turystycznego. Głównym zamierzeniem było wyłonienie najważniejszych tras turystycznych w celu zapewnienia im odpowiedniej opieki i promocji.

Przygotowana koncepcja stanowi merytoryczną i techniczną ocenę istniejącej sieci znakowanych pieszych szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego, z uwzględnieniem ich przydatności dla potrzeb obecnych turystów. Opracowanie zawiera również propozycję nowego układu szlaków pieszych na terenie województwa w dwóch kategoriach:

  • krótkich i średnich długości (6-15 km) szlaków dla wycieczek jednodniowych,
  • dłuższych marszrut dla wycieczek wielodniowych.

Pytania i sugestie prosimy kierować do Oddziału Turystyki:
tel.: +48 61 626 68 47/59
e-mail: turystyka@umww.pl


pdf    drukuj    drukuj