Informacje dla gmin i powiatów


Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019

Terminy sprawozdań

Sprawozdania Oś-4g - 10 luty 2020 r.
Sprawozdania Oś-4p - 10 luty 2020 r.

Formularze

  • Formularz Oś-4g za 2019 rok, załącznik nr 1 do sprawozdania wraz z objaśnieniami (pliki do pobrania - w dolnej części strony)
  • Formularz Oś-4p za 2019 rok, załącznik nr 1 do sprawozdania wraz z objaśnieniami (pliki do pobrania - w dolnej części strony)

Uwaga: Załącznik Nr 1 należy przedłożyć do 17 sierpnia 2020 r. do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska oraz do wiadomości właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego.


pdf    drukuj    drukuj