Programy ochrony powietrza - uchylone


 1. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz - UCHYLONY
 2. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska - UCHYLONY
 3. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej - UCHYLONY
 4. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P - UCHYLONY
 5. Plan Działań Krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy Miasto Kalisz - UCHYLONY
 6. Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz - UCHYLONY
 7. Aktualizacja programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 - UCHYLONA
 8. Aktualizacja programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów - UCHYLONA
 9. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 - UCHYLONY
 10. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów - UCHYLONY
 11. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon - UCHYLONY
 12. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONA
 13. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONA
 14. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Kalisz w woj. wielkopolskim - UCHYLONA
 15. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w woj. wielkopolskim- UCHYLONA
 16. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: pilsko-złotowskiej (strefa powiat pilski) w woj. wielkopolskim- UCHYLONA
 17. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - UCHYLONA
 18. Program ochrony powietrza dla strefy – miasto Leszno w województwie wielkopolskim - UCHYLONA
 19. Program ochrony powietrza dla strefy - powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UCHYLONA
pdf    drukuj    drukuj