Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym zasad i procedur wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, które zostały zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Leszno, Konin), z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów należy składać na adres:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Szczegółowe informacje zamieszczono w niżej wymienionych blokach tematycznych:

pdf    drukuj    drukuj