Departament Transportu


UE lewa kolor

Kompetencje departamentu

Departament jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z komunikacją publiczną o znaczeniu wojewódzkim, w szczególności transport kolejowy i autobusowy. Współpracuje przy opracowaniu projektów Strategii Rozwoju Województwa i programów wojewódzkich w zakresie transportu.

Do zdań departamentu należy przygotowanie opinii w sprawie likwidacji linii kolejowych lub ich części, opracowuje studia i analizy dotyczące nieodpłatnego przejęcia likwidowanej linii kolejowych a także finansowanie inwestycji i kosztów utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wojewódzkim. Koordynuje także rozkłady jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.

Departament Transportu odpowiedzialny jest za organizację i realizację projektów, w tym współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw okresowych pojazdów kolejowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

Departament sprawuje ciągły nadzór nad taborem kolejowym Województwa Wielkopolskiego m.in. poprzez okresowe kontrole przewoźników kolejowych w zakresie wykorzystania wydzierżawionych pojazdów, ich eksploatacji i stanu technicznego.

koleje wielkopolskie

 

 

 

Przewozy Regionalne POLREGIO podróż bez barier

 

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - IX piętro, część A, pokój 943
tel.: 61 626 70 00
fax: 61 626 70 01
e-mail: dt.sekretariat@umww.pl

 

Dyrektor Departamentu:
Robert Pilarczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Włodzimierz Finke

Wydział planowania, budżetu i organizacji
Naczelnik: Andrzej Matuszczak
pokój: 945
e-mail: andrzej.matuszczak@umww.pl

Wydział projektów taborowych
Naczelnik: Przemysław Raszewski
pokój: 945
e-mail: przemyslaw.raszewski@umww.pl

Wydział transportu kolejowego
Naczelnik: Izabela Jeleń
pokój: 941
e-mail: izabela.jelen@umww.pl

Wydział transportu autobusowego
Naczelnik Wydziału: Magdalena Szurek
pokój: 941
e-mail: magdalena.szurek@umww.pl

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj