Program dla Europy Środkowej (CEP)


 

Projekt „CHAMPIONS - Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym”.

projekt championscentral europe logo

Województwo Wielkopolskie jest Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu „CHAMPIONS - Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za bieżącą realizację projektu odpowiedzialny jest Departament Transportu.

Głównym celem projektu CHAMPIONS jest znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez zwiększenie ilości międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz intermodalnych połączeń transportu publicznego pomiędzy portami lotniczymi a miejscowościami w danym regionie. W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie nowych i zaawansowanych instrumentów, pomagających rozwiązać kwestie wyrównania dostępności regionów Europy Środkowej z regionami Europy Zachodniej, tj. m. in.:

 • wdrażanie Systemów Informacji Pasażerskiej,
 • wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego,
 • harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.
  Koncepcja projektu uwzględnia osiągnięcie następujących produktów:
 • opracowanie planu działania dot. uruchomienia nowych międzyregionalnych połączeń lotniczych,
 • instalację lokalnych systemów informacji o regionalnym transporcie publicznym,
 • opracowanie „Przewodnika dostępności regionów transportem lotniczym”,
 • przygotowanie publikacji pod tytułem „Regionalne ekonomiczne uwarunkowania Obowiązku Służby Publicznej ”,
 • przygotowanie analizy SWOT dla transportu publicznego pomiędzy regionalnymi portami lotniczymi a najbliższymi miejscowościami,
 • przygotowanie rekomendacji zmian administracyjnych, operacyjnych i infrastrukturalnych w celu poprawy dostępności regionów.

Istotnym założeniem projektu CHAMPIONS jest wspólna kompilacja pomysłów. Każdy partner ma specyficzne możliwości i doświadczenia, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji projektu.

Oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w projekcie CHAMPIONS biorą udział następujący partnerzy:

 1. Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego Poznań- Ławica sp. z o o.
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 3. Urząd Miasta Wrocławia
 4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 5. Pannon Bussines Network PBN (Węgry)
 6. Związek Transportu Regionalnego w Trieście
 7. Port Lotniczy im. Marco Polo w Trieście
 8. Türinger Institut für Akademische Weiterbildung e. V. Erfurt
 9. Industrie und Handelskammer Erfurt (Izba Przemysłowo-Handlowa w Erfurcie)
 10. Port Lotniczy Karlowe Vary
 11. Administracja Regionu Lwów
 12. Port Lotniczy Lwów

Zewnętrznym koordynatorem i menadżerem finansowym projektu jest firma UNICONSULT GmbH z Hamburga.

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a jego całkowity budżet 1 979 700 EURO, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425 000 EURO. Nasze województwo otrzyma 85% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O szczegółach dotyczących realizacji projektu CHAMPIONS można się dowiedzieć na stronie internetowej projektu : http://www.champions-project.de/

 


Galeria zdjęć:

 • Program dla Europy Środkowej (CEP)

pdf    drukuj    drukuj