SPOT 2004-2006 – Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich


Województwo Wielkopolskie, jako ustawowy organizator regionalnych przewozów kolejowych prowadzi systematyczne działania zmierzające do ograniczenia kosztów przewozów, finansowanych w części ze środków publicznych w ramach budżetu Samorządu Województwa.

Uwzględniając znacznie niższe koszty eksploatacji lekkich pojazdów szynowych w stosunku do ciężkiego taboru spalinowego, podjęto strategiczną decyzję o zastąpieniu autobusami szynowymi obsługi wszystkich połączeń regionalnych realizowanych przez lokomotywy spalinowe. Realizacja projektu obejmująca zakup w latach 2006 – 2008 ośmiu sztuk autobusów szynowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport – SPOT, przyczyniła się do gałęziowego zrównoważenia transportu w regionie oraz zwiększenia jego spójności ekonomicznej.

Zakupione szynobusy przekazane zostały przewoźnikowi kolejowemu z którym zawarta została umowa na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie następujących rezultatów:

  • utrzymanie ówczesnej ilości połączeń regionalnych realizowanych wtedy zestawami spalinowymi i zagrożonymi likwidacją ze względu na wysoki poziom deficytu przychodów,
  • zwiększenie ilości połączeń obsługiwanych przez autobusy szynowe,
  • obniżenie kosztów jednostkowych przewozów pasażerskich.

Projekt oddziałuje na wzrost ilości pasażerów oraz ich regionalną mobilność, podniósł komfort i bezpieczeństwo podróżowania a także wpłynął na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez znaczne obniżenie emisji związków siarki azotu i węgla do atmosfery.


Galeria zdjęć:

  • SPOT 2004-2006 – Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich
  • SPOT 2004-2006 – Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich
  • SPOT 2004-2006 – Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich

pdf    drukuj    drukuj