WRPO 2007-2013 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych


I Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej

Dnia 22 listopada 2011 roku w Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się I Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Wożniaka. Gościem konferencji był Pan Pascal Boijmans - Zastępca Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Sekcji Programów Polskich Komisji Europejskiej.
Była to doskonała okazja dla Województwa Wielkopolskiego aby przedstawić na szerokim forum realizowany przez siebie projekt pn: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych pod wskazanymi linkami.

http://www.umww.pl/urzad/aktualnosci/piatka-warta-zachodu.html
http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_category=TOP&news_id=9897/

 


 

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej

Województwo Wielkopolskie chcąc zrealizować ambitne zamierzenie, czyli zakupić 22 nowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne, tak aby w znaczący sposób poprawić jakość i komfort podróżowania koleją na swoim terenie przystąpiło do realizacji dużego projektu pn: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przekraczające całkowitą wartość brutto 50 mln EURO wymagają indywidualnej akceptacji Komisji Europejskiej.

Dnia 5 października 2011 roku po 2,5 letnim oczekiwaniu Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w duży projekt „Zakup taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych”, stanowiący część programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013” dla pomocy EFRR, objętego celem Konwergencji w Polsce.
Ostateczna kwota dofinansowania z EFRR to 49 842 904 EURO.

 


 

Umowa na 22 nowe pociągi dla Wielkopolski!
 

elf-dla-wielkopolski-wizualizacjaMarszałek Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisali 8 lutego 2011 roku z Tomaszem Zaboklickim - Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA i Jerzym Bergiem - Członkiem Zarządu, Dyrektorem Marketingu i Rozwoju firmy PESA wartą 469,5 mln zł umowę na dostawę 22 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) „ELF” do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce.

Zakup pociągów jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zakup nowego taboru, w powiązaniu z utworzeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego własnej spółki przewozowej Koleje Wielkopolskie i rosnącymi nakładami budżetowymi w obszarze transportu kolejowego, zapewni wkrótce nową jakość usług transportowych w Wielkopolsce.

elf lskład pociągu

Podpisanie umowy na dostawę ezt następuje w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, który wygrała PESA. Firma zaoferowała pojazd typu 22WE Elf, przeznaczony do obsługi pasażerskiego ruchu regionalnego i międzyregionalnego na liniach zelektryfikowanych. Pojazd może poruszać się z maksymalną prędkością eksploatacyjną 160 km/h, ma ponad 75 metrów długości i na stałych miejscach siedzących może przewozić 204 pasażerów.

Pociągi będą dostarczane sukcesywnie w okresie od 18 do 40 miesięcy od daty podpisania umowy.

Projekt jest współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013; Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 2.4 - Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Na dofinansowanie projektu w kwocie nieprzekraczającej 198,1 mln PLN (50 % wydatków kwalifikowanych) składają się:

    środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 168,4 mln PLN (85 % dofinansowania),
    środki z budżetu państwa - 29,7 mln PLN (15 % kwoty dofinansowania).

Wkład własny - w wysokości 198,1 mln PLN oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT) - zapewnia Województwo Wielkopolskie.


Galeria zdjęć:

  • WRPO 2007-2013 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  • WRPO 2007-2013 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
  • WRPO 2007-2013 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
pdf    drukuj    drukuj