Departament Zdrowia


Kompetencje departamentu
Departament realizuje zadania związane z organizacją opieki zdrowotnej na terenie Województwa Wielkopolskiego. Do jego obowiązków należy m.in. inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego czy zapobiegania i zwalczania chorób o znaczeniu społecznym. Departament wypełnia również zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Swoje działania w tym zakresie kieruje szczególnie do młodzieży oraz środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi.

Departament koordynuje także sprawy związane z funkcjonowaniem zakładów opiekuńczo- leczniczych i opiekuńczo- pielęgnacyjnych oraz analizuje dostępność i jakość świadczeń realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Tu prowadzone są także sprawy związane ze stażami podyplomowymi.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro XI, część A, pokój 1134
tel.: 61 626 63 50
fax: 61 626 63 51
e-mail: dz.sekretariat@umww.pl; zdrowie@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Małgorzata Mackiewicz-Wysocka

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Hanna Włodarczak

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Wojciech Balicki

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj