Centra Integracji Społecznej


Nabór wniosków 2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiegow dniu 14 maja 2020 roku podjął Uchwałę nr 2221/2020 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu ptofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.

Poniżej w dziale "pliki do pobrania" publikujemy niezbędną dokumentację:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2221/2020
  2. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2221/2020 z 14.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków (CIS)
  3. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) - całość
  4. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) - część opisowa bez pkt VI
  5. Pkt. VI Wniosku - Kalkulacja przewidywanych kosztów - formularz
  6. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych (CIS) - zał. nr 1 do Wniosku
  7. Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego (CIS) - zał. nr 2 do Wniosku
  8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - zał. nr 3 do Wniosku
  9. Oświadczenia w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym - zał. nr 4 do Wniosku
  10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych - zał. nr 5 do Wniosku


Pliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj