Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2018 roku


Uchwała Nr 4841/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz
Ogłoszenie konkursowe - pobierz
Oferta_2018 r. - pobierz
Oświadczenie - niezbędne dane do umowy - pobierz
Propozycja opisu dokumentu księgowego - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania - pobierz
Wzór oświadczenia wolontariusza - pobierz
Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowe - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadania_2018 r. - pobierz

pdf    drukuj    drukuj