Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r.,


poprzez organizację Konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032"

Ogłoszenie - pobierz

Uchwała Zarządu WW 668/2019 - pobierz
Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
Instrukcja opisu faktur i rachunków - pobierz

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP, REGON - pobierz
Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prpwadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporzadzania sprawozdań finansowych - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj