Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 roku


Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz
Ogłoszenie konkursowe - pobierz
Formularz oferty - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Formularz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania - pobierz
Formularz zaktualizowanego kosztorysu - pobierz
Formularz sprawozdania - pobierz

pdf    drukuj    drukuj