Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2017 roku


Uchwała Nr 3114/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz

Załącznik do Uchwały Nr 3114/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz

Oferta_2017 r. - pobierz

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania - pobierz

Wzór oświadczenia wolontariusza - pobierz

Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowe - pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadania_2017 r. - pobierz


pdf    drukuj    drukuj