Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2019 roku


Uchwała - pobierz
Ogłoszenie konkursowe - pobierz
Oświadczenie kościelnej osoby prawnej - pobierz
Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych - pobierz
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadania - pobierz
Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej - pobierz
Wzór opisu dokumentu księgowego - pobierz
Wzór oświadczenia wolontariusza - pobierz
pdf    drukuj    drukuj