Terminy posiedzeń Komisji


Terminy posiedzeń Komisji

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W LIPCU 2020 r.

 

Komisje Sejmiku Data Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
6 VII 9:30

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Mirosława Rutkowska-Krupka  
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 6 VII 11:30

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń I

Joanna Król-Trąbka  
Kultury Fizycznej i Turystyki 6 VII 13:30

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Krystyna Kubicka-Sztul  
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
7 VII 9:30

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Henryk Szymański  
Kultury 13 VII 10:45

Posiedzenie w siedzibie UMWW

s. posiedzeń II

Henryk Szopiński  
Edukacji i Nauki 7 VII 13:00

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Paulina Stochniałek  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 VII 9:30

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Czesław Cieślak  
Rodziny i Polityki Społecznej 8 VII 11:30

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń I

Andrzej Plichta  
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 8 VII 13:30

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Tatiana Sokołowska  
Rewizyjna 9 VII 12:00

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Zbigniew Czerwiński  
Gospodarki 10 VII 9:00

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Marta Dzikowska  
Budżetowa 10 VII 11:00

posiedzenie zdalne

s. posiedzeń II

Jan Grzesiek  
Skarg, Wniosków i Petycji 13 VII 10:00

Posiedzenie w siedzibie UMWW

s. posiedzeń II

Ewa Panowicz  
Sesja Sejmiku 13 VII 11:00

posiedzenie

w siedzibie UMWW

SalaSesyjna

   

 

Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej 
do czwartku 2 LIPCA 2020 r.

 

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w Internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

 

pdf    drukuj    drukuj